РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 690
студия Ивелина Жечкова. Колокациите в английски език-теоретичен обзор. Русе, Издателски център при РУ " Ангел Кънчев", 2012, стр. 104, ISBN 9789547592971.
студия Лебедова, Р. Литературните дебати около романа „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров – В: Сборник в чест на проф. Иван Недев по случай 80 години от рождението му, кн. книга Х на Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 158-174, ISBN 1313-7395.
студия Лебедова, Р. Просветителството – основна тенденция в духовния живот на Нова България.В: Образователни проекти на независима България, кн. IХ на Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски“. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 32-50, ISBN 1313-7395.
студия Лебедова, Р. Митът „Златна Добруджа“ и Йордан Йовков - Национална научна конференция по повод 135 години от рождението на Йовков – В: Добруджа, 31/ 2016. Добрич, КОРС- ООД, 2016, стр. 98-112, ISBN 0205-2210.
студия Лебедова, Р. Смехът като власт и средство за изясняване на идентичността. Оразование, кн. 4, Педагогическо издателство "Образование", 2016, стр. 33-60, ISBN 0861-475Х.
студия Лебедова, Р. Културно-исторически синкретизъм в някои текстове на Антон Страшимиров. Русе, Изд. РИТТ, 2014, стр. 45, ISBN 978-954-759-305-3.
студия Лебедова, Р. Иконата - В: Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски” към Русенския университет „Ангел Кънчев , кн. V. Русе, УИ „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 37-56, ISBN 1313-7395.
студия Лебедова, Р. 120 години педагогическо образование в Силистра. Силистра, ТИБО, 2011, стр. 52, ISBN 978-954-2954-03-3.
студия Лебедова, Р. История на педагогическото училище в Силистра - В: Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, книга IV. Русе, Издателски център на РУ, 2011, стр. 22-41, ISBN 978-954-8467-42.
студия Лебедова, Р. Бай Ганю (Карикатурата – смях през сълзи или смях до сълзи) - В: Концепти на българската култура. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2010, ISBN 978-954-577-559-8.
студия Лебедова, Р. Испания – реалност и фикция /Наблюдения над романа на Димитър Димов „Осъдени души” – В: Сборник в памет на проф. Славчо Иванов. Велико Търново, "Фабер", 2007, стр. 261-276, ISBN 978-954-775-788-2.
студия Лечева, Г. Кирило-Методиевият контекст на Симеоновия Златен век.В: Езикът на българите – съхранена духовност". Силистра, РИТТ, 2007, ISBN 9-789547-591790..
студия Лечева, Г. Епоха и съвременници на Паисий. В: Езикът на българите – съхранена духовност (сборник). Силистра, РИТТ, 2007, ISBN 9-789547-591790.
студия Лечева, Г. Житие и страдание грешнаго Софрония” – начален етап на българската белетристика. Традиции на старата и тенденции на новата българска литература (сборник ). Велико Търново, Фабер, 2007, ISBN 978-954-775-788-3.
студия Лечева, Г. Библейският генотип за царската институция и отражението му в Йоановия Шестоднев. Шумен, Университетско издателство - ШУ, 2003, ISBN 954-753-035-6.
студия Трендафилова П , Т Георгиева. Библията в езика на старославянската книжнина. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 69, ISBN 954-759-137-1.
студия Трендафилова П. Лингвокултурологичен поглед към отношенията на български народни мъдрости и библейските им съответствия. // В огледалния свят на езика и културата. Сборникът е реализиран по научен проект от Фонд науч. Русе, Изд. „Лени-Ан” – Русе, 2007, стр. с. 112 -143, ISBN ISBN 978-954-8190.
статия ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
статия Daniela Tuparova Evgenia Goranova Valentina Voinohovska Petya Asenova Georgi Tuparov Iliya Gudzhenov. Teachers' attitudes towards use of e-Assessment – results from survey in Bulgaria.// Social and Behavioral Sciences, 2015, No volume 191, pp. 2236–2240, ISSN 1877-0428. (Impact factor: 0.42 /2014, http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences, Scopus)
статия Evgenia Goranova, Daniela Tuparova, Margarita Teodosieva. One Approach for Development and Assessment of ICT Teachers Competencies in Multimedia Educational Environment - Selected Paper of 4th World Conference on Information Technology (WCIT-2013).// Global Journal on Technology,, 2014, No Vol 5, pp. 184-190

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.