РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 452
студия Петрова, Р. Лингвокултурологично съпоставително изследване на пословици. – В: Теоретические и лингводидактические проблемы исследования русского и других славянских языков [Текст]: Сб. науч. тр. / ГОУ ВПО "ВолГУ". Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2008, стр. 135-156, ISBN 978-5-9669-0509-5.
студия Петрова, Р. Мъдростта през погледа на съвременни англоезични изследователи (опит за културематичен анализ). – В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 46, серия 5, Европеистика. Русе, Печатна база на РУ, 2007, стр. 133–144, ISBN 1311-3321.
студия Петрова, Р. Културемата – единица за лингвокултурологични съпоставително изследвания (върху материал от английски и български пословици). – В: В огледалния свят на езика и културата. Р. Русев и др., ред. Русе, Издателство „Лени–Ан”, 2007, стр. 9 - 28, ISBN 978-954-8190-54-1.
студия Петрова, Р. За пословиците и културата (студия). – В: Ние и другите // We and the Others. Библиотека „Европеистика”// European Studies Series. Русе / София, Русенски университет, 2004, стр. 7–79, ISBN 954–9906–66–3.
студия Попова, Ю. Интеграция на ромската общност в България и Румъния. Русе, Сдружение БРТИМ, 2012, стр. 1-68, ISBN ФромРома-2012.
студия Попова, Ю. Използване на техниката “семантичен диференциал” в интеркултурни изследвания. Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 146-166, ISBN 1311-3321.
студия Попова, Ю., Е. Коларов. Субективна култура. Субективни права. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 117, ISBN 954-712-321-2.
статия Chukov, V. Burning Middle East and Sleeping Balkans.// Journal Diplomacy, Diplomatic Institute, Ministry of Foreign Affairs, 2015, No 14, pp. 35 – 50, ISSN 1313-5437.
статия Dicheva, L. Encyclopedic entry: Popov, Dimitar.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume II (K-Z) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No II, pp. 1025, ISSN 0 8153 4057 3.
статия Dicheva, L. Encyclopedic entry: Dimitrov Filip.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume I (A-J) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No I, pp. 311, ISSN 0 8153 4057 5.
статия Dicheva, L. Encyclopedic entry: Georgiev Kimon.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volume I (A-J) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No I, pp. 441-442, ISSN 0 8153 4057 5.
статия Dicheva, L. Encyclopedic entry:Muraviev Konstantin.// Europe Since 1945 - An Encyclopedia, volumeI I (K-Z) , ed. Bernard Cook, Garland Publishing, New York and London, 2001, No II, pp. 882, ISSN 0 8153 4057 3.
статия Dicheva, L. The Ethnic Turks in Bulgaria-Past and Present.// сб. Europe:Real and Imagined, 1998, No 1, pp. 219-231, ISSN 9548258838.
статия Dicheva, L. , Veliko Tarnovo, 1996, pp 25-33. Under Western Eyes, Europe:From East to West.// Europe from East to West, 1996, No 1, ISSN 9548258838.
статия Dimitrova,St.,R.Karshakova. Bulgarian Text Linguistics – Present State and Prospects.// Peter Godluck (Hrsg.). Text-Fachwort-Ubersetzen: Sprachwelten,Band 7, Frankfurt am Mein- New York,, 1992, No 7, pp. 9-41
статия Karapchanski, S. Die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Donaustrategie – Bestandsaufnahme und Herausforderung.// Der europäische Fluss: Die Donau und ihre Regionen als Strategieraum. Europa-Analysen Schriften der Europäischen Akademie Berlin, 2011, No 2, pp. 105-113, ISSN 978-3-8305-1909-6.
статия Karshakova, R. Content Analysis in the Research of Public Relations.// Methodology of Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2010, No 1, pp. 77-87, ISSN 978-954-712-488-2.
статия Koev, K. The Role of Cultural Diplomacy for Intensification of International Cooperation within the Danube Region.// Journal of Danubian Studies and Research, 2013, No 1,Vol 3, pp. 59-68, ISSN 2284 – 5224.
статия Koev, K. The Cooperation of the Danube Countries within the frames of the Priority Area 11 of the EU Strategy for the Danube Region /EUSDR/.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No 2, Vol 4, pp. 22-30, ISSN 2284 – 5224.
статия Koev, К. Topical Interpretations and Notions about the Concept of Security in the European Context.// Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2013, No 1, pp. 95-103, ISSN 978-954-712-578-0.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.