РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 1143
монография Факирска, Й. Педагогически технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните. София, Интерклас, 2009, стр. 136, ISBN 978-954-91016-2-1.
монография Факирска, Й. Детето - нашият домашен любимец. София, НИО, 2000, стр. 112, ISBN 954-9783-24-3.
монография Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. 1998, 80 с.. София, Макрокосмос, 1998, стр. 80, ISBN 954-8917-13-0.
монография Факирска, Й., Р. Милянкова. Предучилищното възпитание в развитите страни. София, Микрокосмос, 1994, стр. 115, ISBN 954-8355-05-1.
студия Fakirska, J. Requirements to proceedings in preschool group. Strategies for policy in science and education – Summaries,. София, НИО, 1998, pp. 26-27, ISBN 00.
студия Ванева, В. Университетът като образователно пространство. Силистра, х, 2011, стр. 229-243, ISBN 978 – 954 – 84.
студия Ванева, В. Тест за изследване на ориентирането в пространството в предучилищна възраст (чрез графични и условно-схематични модели). София, Веда Словена-ЖГ,, 2004, стр. 81-120, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
студия Василева В. Аспекти в подготовката на бъдещите учители. Русе Печатна база на Русенски университет, Медиатех, сб. Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие, 2014, стр. 71-91, ISBN 978-619-207-004-5.
студия Василева В. Насилието и агресията сред подрастващите. Русе, Русенски университет„А.Кънчев“ сп. Педагогически новости бр.1с.50-67, 2013, стр. 17, ISBN ISSN 1314-7714.
студия Василева В. Р. Златева Д. Алипиева П. Чернева К. Тодорова. Проектно-ориентираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес във ВУЗ В: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране ак. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-87, ISBN 978-619-7242-56-0.
студия Василева, В., Златева, Р., Алипиева,Д., Чернева, П., Тодорова, К. Проектобазираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес. Русе, Примакс, 2018, стр. 31-66, ISBN 978-619-7242-56-0.
студия Велева, А. Еволюционни предпоставки на играта. Русе, сп. Педагогически новости, 2013, стр. 27-52, ISBN 1314-7714.
студия Велева, А. Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст. София, "Ръководство за изследване на детето" ІІ част, Веда-Словена ЖГ, 2004, стр. 121-140, ISBN 954-8510-84-7.
студия Георгиева, С. Да уважаваме другите, да сме в комфорт със себе си- първа част по проект към фонд Научни изследвания на РУ. Русе, „Примакс-ООД”, 2009, стр. 39, ISBN 978-954-86-7.
студия Георгиева, С. Новая практика и инструкции для, пробуждения творческой активности студентов. Волгоград, сп. Учебный год, 2008, стр. с.124-136, ISBN ИД № 05329 от 09.
студия Георгиева, С. Използване на учебните часовете като фундаментално различни до неисъизмеримост събития за целите на детското възпитаване/. Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 52-73, ISBN 954-8190-46-Х.
студия Георгиева, С. Изследване и развитие на вниманието и паметта при деца от начална училищна възраст. София, ЖГ-Веда -Совена, 2004, стр. 225-244, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
студия Георгиева, С. Практики за преодоляване на негативни психични състояния, свързани с обучението и възпитанието. София, СУ, 2005, стр. 214-231, ISBN -.
студия Георгиева, С. и кол. Сватбата. Русе, Лени-ан, 2004, стр. 86, ISBN 954-8190-36-2.
студия Георгиева, С. М. Пертова. Социални умения при деца от средното детство,(връзка със самооценката. Силистра, Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, 2011, стр. 273-293, ISBN ISBN 978-954-8467.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.