РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 1164
монография Радков, Ив., Л. Златев. Русенската община 1878-1949.. Русе, "Държавен архив" - Русе, 2002, стр. 420, ISBN 954-8339-15-3.
монография Стоянов, И. Любен Каравелов: Нови щрихи към живота и дейността му. Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, стр. 130, ISBN 978-954-524-662-3.
монография Стоянов, И. И някога, и днес, и завинаги... Памет за апостола. Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, стр. 128, ISBN 978-978-8387-57-6.
монография Стоянов, И., Д. Чаушева. Европейските измерения на Васил Левски. София, "Златен змей", 2011, стр. 135, ISBN 978-954-776-013-4.
монография Стоянова, Д. Педагогически аспекти на взаимоотношенията в съвременното семейство. Русе, Медиатех-Плевен, 2013, стр. 139, ISBN 978-619-7071-27-6.
монография Тодорова Н., Ю. Дончева. Обогатяване на емоционалния свят на децата чрез българския фолклор и етнология. В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогичес. Медиатех, Медиатех, 2019, стр. 95, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Факирска Й. Предучилищна педагогика – съвременни проекции и проблеми.. РУ А. Кънчев, ИЦ при РУ „А. Кънчев”, 2012, стр. 168, ISBN 978-954-712-559-9.
монография Факирска, Й. Педагогически технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните. София, Интерклас, 2009, стр. 136, ISBN 978-954-91016-2-1.
монография Факирска, Й. Детето - нашият домашен любимец. София, НИО, 2000, стр. 112, ISBN 954-9783-24-3.
монография Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. 1998, 80 с.. София, Макрокосмос, 1998, стр. 80, ISBN 954-8917-13-0.
монография Факирска, Й., Р. Милянкова. Предучилищното възпитание в развитите страни. София, Микрокосмос, 1994, стр. 115, ISBN 954-8355-05-1.
студия Fakirska, J. Requirements to proceedings in preschool group. Strategies for policy in science and education – Summaries,. София, НИО, 1998, pp. 26-27, ISBN 00.
студия Ванева, В. Университетът като образователно пространство. Силистра, х, 2011, стр. 229-243, ISBN 978 – 954 – 84.
студия Ванева, В. Тест за изследване на ориентирането в пространството в предучилищна възраст (чрез графични и условно-схематични модели). София, Веда Словена-ЖГ,, 2004, стр. 81-120, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
студия Василева В. Аспекти в подготовката на бъдещите учители. Русе Печатна база на Русенски университет, Медиатех, сб. Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие, 2014, стр. 71-91, ISBN 978-619-207-004-5.
студия Василева В. Насилието и агресията сред подрастващите. Русе, Русенски университет„А.Кънчев“ сп. Педагогически новости бр.1с.50-67, 2013, стр. 17, ISBN ISSN 1314-7714.
студия Василева В. Р. Златева Д. Алипиева П. Чернева К. Тодорова. Проектно-ориентираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес във ВУЗ В: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране ак. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-87, ISBN 978-619-7242-56-0.
студия Василева, В., Златева, Р., Алипиева,Д., Чернева, П., Тодорова, К. Проектобазираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес. Русе, Примакс, 2018, стр. 31-66, ISBN 978-619-7242-56-0.
студия Велева, А. Еволюционни предпоставки на играта. Русе, сп. Педагогически новости, 2013, стр. 27-52, ISBN 1314-7714.
студия Велева, А. Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст. София, "Ръководство за изследване на детето" ІІ част, Веда-Словена ЖГ, 2004, стр. 121-140, ISBN 954-8510-84-7.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.