РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 862
статия Harakchiyska, T. The Role of the Language Instinct and Creativity in L2 Question Formation by Bulgarian Young Learners of English.// Journal of Learning, Development and Community, 2016, No 1, pp. 9-26, ISSN 2537 - 4354.
статия Harakchiyska, T. Morphological Development in Bulgarian L1 Speakers of English: The Case of the Past Tense -ed Marker.// Язык для специальных целей: система, функции, среда, 2014, No 1, pp. 250-264, ISSN 978-5-7681-0927-1.
статия Harakchiyska, T. Progressive -ing Morphology in Child English L2 Acquisition.// Scientific Journal, Series: Foreign Languages and Communication, 2013, No 1, pp. 6-19, ISSN 2068-8202.
статия Harakchiyska, T. Training Teachers of Languages to Meet the Needs of Inclusive Classrooms.// Studies about Languages, 2011, No 18, pp. 116-121, ISSN 1684-2824.
статия Harakchiyska, T., Katsarska, M. World Music for Citizens of the World.// Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, 2008, No 1, pp. 1-5
статия Popova, J., Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. Good Practices of Knowledge Management at the University of Ruse, Bulgaria.// Knowledge - International Journal Scientific Papers, 2016, No 13.1, pp. 71-75, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
статия Stefanova.P.I. The musical rhetorical language in book of Carl Phillip Emanuel Bach's sonata for flute and harpsichord in e minor.// Научно - методический и теоретический журнал, 2013, No 3, pp. 75 - 81, ISSN 2078 - 7081.
статия Tsvetkova, М., M. Dushkova. “Poetry is a Beautiful Craft”. Interviews with Anita Colarova in the Press–Reflections of a Creative Individual.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018, No volume 57, b, pp. 73-79, ISSN 2603-4123.
статия Tzoneva, D., Ts. K. Harakchiyska. Differences in the contextual distribution of phonemes in Bulgarian and English.// BULETIN ŞTIINŢIFIC, STUDIES AND RESEARCHES, Series PRIMARY AND PRESCHOOL EDUCATION, volume II, EDITURA UNIVERSITĂTII DIN PITEŞTI, Romania,, 2007, No 1Year I, № 1, pp. 410-416, ISSN 1842 - 9289.
статия Ангелова, М., М. Душкова. Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век).// Био-библиография на проф. дфн Сава Василев, 2017, брой 1, стр. 91-99, ISSN 978-619-7173-17-8.
статия Бенин, Н. Спомените за Чудомир: да разберем човека и твореца.// Чудомир, другите, годините, 2018, брой 1, стр. 31 – 39, ISSN 978-619-168-195-2.
статия Бенин, Н. Амбивалентността в „Есенна жътва”.// Издател. Научно списание за книгата. Год. XVII, 2015, брой 1–2, стр. 45, ISSN ISSN 1310-4624.
статия Бенин, Н. Репрезентации на вярата в Бога в трилогията „Жътва” от Константин Пеканов.// Издател. Научно списание за книгата, 2013, брой 1 – 2, стр. с. 35 – 38, ISSN 1310-4624.
статия Бенин, Н. Религиозната идентичност и/или усещането и разбирането на Константин Петканов в трилогията „Жътва” за вярата в Бога.// Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. Велико Търново, FABER, 2012, брой 12 „Л, стр. 565–574, ISSN ISSN 1311-0209.
статия Бенин, Н. Страдание и (съ)страдателна любов в „Песента на колелетата” от Йордан Йовков.// Добруджа. Сборник. Варна: Корс, 2014, брой 26–27, стр. 244–250, ISSN ISSN 0205-2210.
статия Бенин, Н. Хачик Лебекян възкресява духа на Доходното здание в Русе.// Алманах. История на Русе, 2013, брой XIII, стр. 355–361, ISSN ISSN 1312-0980.
статия Бенин, Н. Нравствената чистота в поезията на Йордан Йорданов.// Издател. Научно списание за книгата, 2012, брой 3, стр. 44 – 48, ISSN 1310-4624.
статия Бенин, Н. „На брега на Лисабон” от Лъчезар Георгиев и/или пребиваване в пространството на един културен свят.// Издател. Научно списание за книгата, 2012, брой 3 – 4, стр. 59 – 62, ISSN 1310-4624.
статия Бенин, Н. Сприятеляване между децата от домовете за деца и юноши и децата с родители чрез програмите на неправителствени организации. – В: Специфични особености на работата с деца от Домовете за деца и юноши.// Методически сборник, 1998, брой 1/98, стр. 60–69, ISSN ISSN 1311-171X.
статия Бенин, Н. Родовото начало в романите на трима български автори.// Родна реч, 1998, брой 7, стр. 16 – 18

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.