РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 902
студия Цонева-Игнатова, Д. Семейна обредност. Сватбени обичаи.–В:кн.Бъзовец – теренни материали и проучвания. Русе, “Лени-Ан”- Русе, 2004, стр. 40, ISBN 954-8190-41-9.
статия Benin, N. "WE ARE IN A HELLISH SITUATION": FOLK SUFFERING IN THE NOVEL "UNDER THE YOKE" BY IVAN VAZOV.// Business Environment. Quality of life. Sessions schedule & Abstracts, 2017, No 56th Annual , pp. 259, ISSN 1311-3321.
статия Benin, N.,I. Benina. The Personlity of Academician Mikhail Arnudov in the context of the ten Arnaudov readings.// "Best Paper" Crystal Prize’18, 2019, No 18, pp. 122 – 127, ISSN 978-954-712-753-1.
статия Harakchiyska, T. The Role of the Language Instinct and Creativity in L2 Question Formation by Bulgarian Young Learners of English.// Journal of Learning, Development and Community, 2016, No 1, pp. 9-26, ISSN 2537 - 4354.
статия Harakchiyska, T. Morphological Development in Bulgarian L1 Speakers of English: The Case of the Past Tense -ed Marker.// Язык для специальных целей: система, функции, среда, 2014, No 1, pp. 250-264, ISSN 978-5-7681-0927-1.
статия Harakchiyska, T. Progressive -ing Morphology in Child English L2 Acquisition.// Scientific Journal, Series: Foreign Languages and Communication, 2013, No 1, pp. 6-19, ISSN 2068-8202.
статия Harakchiyska, T. Training Teachers of Languages to Meet the Needs of Inclusive Classrooms.// Studies about Languages, 2011, No 18, pp. 116-121, ISSN 1684-2824.
статия Harakchiyska, T., Katsarska, M. World Music for Citizens of the World.// Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, 2008, No 1, pp. 1-5
статия Popova, J., Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. Good Practices of Knowledge Management at the University of Ruse, Bulgaria.// Knowledge - International Journal Scientific Papers, 2016, No 13.1, pp. 71-75, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
статия Stefanova.P.I. The musical rhetorical language in book of Carl Phillip Emanuel Bach's sonata for flute and harpsichord in e minor.// Научно - методический и теоретический журнал, 2013, No 3, pp. 75 - 81, ISSN 2078 - 7081.
статия Tsvetkova, М., M. Dushkova. “Poetry is a Beautiful Craft”. Interviews with Anita Colarova in the Press–Reflections of a Creative Individual.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018, No volume 57, b, pp. 73-79, ISSN 2603-4123.
статия Tzoneva, D., Ts. K. Harakchiyska. Differences in the contextual distribution of phonemes in Bulgarian and English.// BULETIN ŞTIINŢIFIC, STUDIES AND RESEARCHES, Series PRIMARY AND PRESCHOOL EDUCATION, volume II, EDITURA UNIVERSITĂTII DIN PITEŞTI, Romania,, 2007, No 1Year I, № 1, pp. 410-416, ISSN 1842 - 9289.
статия Ангелова, М., М. Душкова. Професор Сава Василев – ръководител на литературния клуб „Емилиян Станев“ (90-те години на ХХ век).// Био-библиография на проф. дфн Сава Василев, 2017, брой 1, стр. 91-99, ISSN 978-619-7173-17-8.
статия Бенин, Н. В тегобите на нищожното земно сществуване, където духът пребивава.// Картини с думи и багри, 2019, брой 3, стр. 59–60, ISSN 2603-5103.
статия Бенин, Н. Високонсният ден на Габриела Цанева.// Картини с думи и багри, 2019, брой 1, стр. 57 - 58, ISSN 2603-5103.
статия Бенин, Н. Спомените за Чудомир: да разберем човека и твореца.// Чудомир, другите, годините, 2018, брой 1, стр. 31 – 39, ISSN 978-619-168-195-2.
статия Бенин, Н. Амбивалентността в „Есенна жътва”.// Издател. Научно списание за книгата. Год. XVII, 2015, брой 1–2, стр. 45, ISSN ISSN 1310-4624.
статия Бенин, Н. Репрезентации на вярата в Бога в трилогията „Жътва” от Константин Пеканов.// Издател. Научно списание за книгата, 2013, брой 1 – 2, стр. с. 35 – 38, ISSN 1310-4624.
статия Бенин, Н. Религиозната идентичност и/или усещането и разбирането на Константин Петканов в трилогията „Жътва” за вярата в Бога.// Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство. Велико Търново, FABER, 2012, брой 12 „Л, стр. 565–574, ISSN ISSN 1311-0209.
статия Бенин, Н. Страдание и (съ)страдателна любов в „Песента на колелетата” от Йордан Йовков.// Добруджа. Сборник. Варна: Корс, 2014, брой 26–27, стр. 244–250, ISSN ISSN 0205-2210.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.