РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 4001 до 4020 от общо 4199
други трудове Бороджиева, А. МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНВОЛЮЦИОННИ КОДЕРИ И ДЕКОДЕРИ В УСЛОВИЯТА НА ШУМ, Автореферат, 2014, стр. 45
други трудове Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за разработване на интелигентни среди за тренировка с динамични системи, дисертационен труд, 1999
други трудове Георгиев Г. Т., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за разработване на интелигентни среди за тренировка с динамични системи, автореферат, 1999
други трудове Георгиев Г.Р.Еднофазен параметричен източник на ток. Работа в условията на електродъговото заваряване. – Канд. Дисертация, София, 1982г. Еднофазен параметричен източник на ток. Работа в условията на електродъговото заваряване., Канд. Дисертация, София, 1982г., 1982, стр. 170
други трудове Георгиев, Г. Ст. Анализ и синтез на робастни системи за управление на манипулатор с еластично звено, дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", 2016, стр. 183.
други трудове Джуров В. Използване на многочестотни радиохолографски методи за реконструкция на динамични обекти с ниско ниво на отражателна повърхност и начини за интелигентното им моделиране, дисертационен труд, 2012, стр. 136
други трудове Джуров В. Използване на многочестотни радиохолографски методи за реконструкция на динамични обекти с ниско ниво на отражателна повърхност и начини за интелигентното им моделиране, автореферат, 2012, стр. 43
други трудове Димитров, В. Б. Измервателна система за контрол и изследване на радиалното биене на зъбни колела, Автореферат на докторска дисертация, 1997
други трудове Динолов О. Разработване на модели и средства за изследване на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2009, стр. 158
други трудове Динолов О. Разработване на модели и средства за изследване на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания, Автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2008, стр. 35
други трудове Евстатиев Б. РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА В ПТИЦЕВЪДНИ СГРАДИ ЗА БРОЙЛЕРИ, Автореферат, 2009, стр. 36
други трудове Евстатиев Б. РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА В ПТИЦЕВЪДНИ СГРАДИ ЗА БРОЙЛЕРИ, Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор", 2009, стр. 155
други трудове Евстатиева Н. Разработка и изследване на електронна система за управление на процеса сушене в инсталация за производство на сухи яйчени продукти, Автореферат на дисертация, Издателски център на Русенски университет "А.Кънчев", 2009, стр. 33
други трудове Евстатиева Н. Разработка и изследване на електронна система за управление на процеса сушене в инсталация за производство на сухи яйчени продукти, Дисертация за получаване на образователна и научна степен “Доктор”, 2009, стр. 121
други трудове Желязкова и др. Модели и архитектура на среда за създаване на интелигентни обучаващи системи, Годишен отчет за проект No. I-209/92, Национален фонд “Научни изследвания”, 1993
други трудове Желязкова и др. Модели и архитектура на среда за създаване на интелигентни обучаващи системи, Годишен отчет за проект No. I-209/92, Национален фонд “Научни изследвания”, 1992
други трудове Желязкова И. И. и др. Задачно-ориентирана среда за поддръжка на лекционни курсове, Заявка за проект No.09-EEA-09, Русенски университет, Фонд “Научни изследвания”, 2009
други трудове Желязкова И. И. и др. Администриране в интегрирана среда за индивидуализирано планирано обучение, Годишен отчет за проект No.08-EEA-05, Русенски университет, Фонд “Научни изследвания”, 2008
други трудове Желязкова И. И. и др. Задачно-ориентирана среда за усвояване на структурни знания, Годишен отчет за проект No.07-EEA-01, Русенски университет, Фонд “Научни изследвания”, 2007
други трудове Желязкова И. И. и др. Планиране и изпълнение на упражнение в задачно-ориентирани среди, Годишен отчет за проект No.06-EEA-5, Русенски университет, Фонд “Научни изследвания”, 2006

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.