РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 4041 до 4060 от общо 4199
други трудове Иванова, А. A conceptual Framework for adaptation of Higher Education to Digital Generation, Виртуален семинар по проекта ETN FETCH „Future Education and Training in Computing", 2014
други трудове Иванова, А. Интервю в "Новите деца", съботен очерк на "24 Часа", Година XXI, брой 163, популярна публикация, 2011
други трудове Иванова, А. Дигиталното поколение и предизвикателствата към образователната система, Национален семинар по електронно обучение "ДОБРИ ПРАКТИКИ, ИНОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ", научно съобщение, 2009
други трудове Иванова, А. Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", научно съобщение в Национален семинар по електронно обучение "Виртуалните лаборатории и мобилното об, 2006
други трудове Иванова, А., Г. Иванова. e-Learning-2 – какво е това?, научно съобщение в семинар по проект "Докторантски семинар към филологически факултет", 2008
други трудове Иванова, А., Г. Иванова. eLearning-2 – what is this? Национален семинар по електронно обучение "ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА", научно съобщение, 2007
други трудове Иванова, Г. Център за докторанти към Русенски университет, Научно съобщение на Докторантски семинар, Габрово, 2011
други трудове Иванова, Г. Софтуерната платформа за електронно обучение e-Learning Shell – основни възможности, Научно съобщение по Проект "Докторантски семинар към филологически факултет", В. Търново, 2008
други трудове Кадирова С. Ю. Разработване и изследване на електронна система за управление на процеса влаготоплинна обработка в инсталация за извличане на растителни масла, Автореферат, 2012, стр. 40
други трудове Кадирова С. Ю. Разработване и изследване на електронна система за управление на процеса влаготоплинна обработка в инсталация за извличане на растителни масла, Дисертационен труд, 2012, стр. 138
други трудове Караколева, С., П. Златаров. Анкета по Компютърна математика, он-лайн анкета, 2014,http://landing.zlatarov.info/polls/index.php/338631/lang-bg, стр. 3
други трудове Киряков, Д. В. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАХОУЛАВЯНЕТО В ПРОМИШЛЕНИ ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ, Автореферат, 2008, стр. 32
други трудове Киряков, Д.В. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАХОУЛАВЯНЕТО В ПРОМИШЛЕНИ ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ, Дисертационен труд, 2008, стр. 116
други трудове Кузов,О., А.С.Смрикаров. Създаване на виртуални образователни среди, Съобщение на Международен семинар, 2004
други трудове Маринов М. Т., Желязкова И. И. (научен р-л). Един подход за проектиране на управлявани от знания и подпомагани от компютър системи за преподаване, дисертационен труд, 1995
други трудове Маринов М. Т., Желязкова И. И. (научен р-л). Един подход за проектиране на управлявани от знания и подпомагани от компютър системи за преподаване, автореферат, 1995
други трудове Мартев Кр., К. Коев. Електрически апарати, уеб-базиран курс за обучение, 2013,www.e-learning.uni-ruse.bg
други трудове Михайлов Л., О. Динолов. Къси съединения, Уеб-базиран курс за обучение, 2013,https://e-learning.uni-ruse.bg/
други трудове Нанев С. М., Желязкова И. И., Филипов В. П., Билчев С. Б., Кючуков Р. Система за комплексна автоматизация на роторни багери, отчет на тема No 12613М/86 от СБО при МНП етап А-1, 1986
други трудове Нанев С. М., Желязкова И. И., Филипов В. П., Йовчев С., Петров Д., Билчев С. Б., Русанов Б. Задвижване и електронизация на унифицирана пробивна техника, отчет по тема No 820/20 шифър 12202 етап П-3.1 от МНП, 1985

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.