РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 4061 до 4080 от общо 4107
други трудове Павлов, В. Количествени методи в управлението, електронно учебно пособие, 2013,http://e-learning.uni-ruse.bg/
други трудове Павлов, В. Статистика, електронно учебно пособие, 2013,http://e-learning.uni-ruse.bg/
други трудове Павлов, В. Рейтинговата система на висшите училища в България се нуждае от сериозни промени, анализ, 2010,http://www.bgvelikden.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=448
други трудове Павлов, В. Политическата система на България е болна, анализ, 2006,http://www.finance5.bg/news/bulgarian/2954.html
други трудове Павлов, В. За нова избирателна система в България, анализ, 2005,http://vidintour.hit.bg/Resources/Analiz.ppt
други трудове Папазова М. Създаване, развитие и дейност на банка "Гирдап" 1881-1926, Автореферат, 2012
други трудове Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език, Дисертационен труд, 2018, стр. 245 с.
други трудове Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език., Автореферат, 2018, стр. 37 с.
други трудове Петкова, М. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС„доктор“, 2016,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=5700, стр. 1 - 72
други трудове Петкова, М. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, Дисертационен труд за присъждане на ОНС„доктор“, Д249, 2016,http://www.math.bas.bg/library/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28&lang=bg, стр. 1 - 247
други трудове Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с адвербиализации и номинализации, Хабилитационен труд (СНС към ВАК), 2007, стр. 211 с.
други трудове Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език.София, БАН, Дисертационен труд, 1999, стр. 335
други трудове Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език. София, Автореферат, 1999, стр. 28 с.
други трудове Радева, В. Водещи образователни приоритети в дейностите по изобразително изкуство за деца в предучилищна възраст (3-7 годишни). Одобрена със заповед №РД09-1123/04.07.2018 на Министъра на образованието и науката., Програма за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 2018
други трудове Радева, В. Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство./Одобрена със заповед № РД09-1041/25.01.2017 на Министъра на образованието, Програма за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 2017
други трудове Раева И. Международна олимпиада по лингвистика 2003 – 2011, пособие за подготовка за олимпиади, 2012, стр. 48
други трудове Раева И. Зимни математически състезания по математическа лингвистика 2008 – 2014 – сборник задачи, пособие за подготовка за олимпиади, 2008, стр. 42
други трудове Станев И. Метод за автоматизирано програмиране на роботи., Дисертация.Катедра Информатика и информационни технологии. Русенски уноверситет. Русе., 2014, стр. 141
други трудове Стефанова, П. Барокови музикални фигури: теоретически, творчески и изпълнителски аспекти, дисертационен труд, 2012
други трудове Стефанова,П. Барокови музикални фигури: теоретически, творчески и изпълнителски аспекти, автореферат, София, 2012

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.