РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 441 до 460 от общо 470
доклад Цеков А., Пенчева В., Стоянов П. Изследване на електронната система за таксуване на пътниците в градския пътнически транспорт на град Русе.. В: 55th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Цеков А., Пенчева В., Стоянов П. Изследване и оценка на маршрутен коефициент на схемата на градския пътнически транспорт в Русе. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 4, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
учебник Ж. Гелков, Д. Любенов. Безопасност на движението. Русенския Университет “Ангел Кънчев”, Печатна база, 2014, ISBN 978-954-712-624-4.
учебник Пантелеев, Д., Г. Гачевски, М. Янкова, П. Петров, Г. Ст. Георгиев, В. Пенчева. МАТЕМАТИКА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ. Русе, Печатна база при ВТУ “А. Кънчев”, 1988, стр. 544, ISBN -.
учебник Пенчева, В. Технология и организация на превозите в транспорта. Печатна база при РУ, Русенски университет, 2011, стр. 334, ISBN 978-954-8467-53-7.
учебно пособие Колев, Н. Ръководство за курсова задача по транспортна инфраструктура. Русе, Русе, 2006, ISBN 0000000.
учебно пособие Колев, Н. Ръководство за курсов проект по технологично проектиране на автотранспортни предприятия. Русе, Русе, 1992, ISBN 0000000.
учебно пособие Колев,Н. Ръководство по организация и управление на сервизната дейност в транспорта (част 1). Русе, Русе, 2005, ISBN 0000000.
учебно пособие Любенов Д., С. Костадинов. Безопасност на движението. Русенския Университет “Ангел Кънчев”, Печатна база, 2015, ISBN 978-954-712-663-3.
учебно пособие Любенов, Д., Гелков, Ж. Стилов редактор Н. Бенин. Анализ и реконструкция на пътнотранспортните произшествия. Русе, Академично издателство „Русенски университет”, 2017, стр. 63, ISBN 978-954-712-717-3.
учебно пособие Пенчева В., А. Асенов. Ръководство за курсова работа по „Технология и организация на превозите в транспорта”. Русе, Авангард Принт ЕООД, Русе, 2010, ISBN 978-954-8467-41-4.
учебно пособие Пенчева В., А. Михова, М. Якимова. Ръководство по Основи на информатиката и програмиране на Бейсик (за студенти-чужденци, подготвителен курс). Русе, ПБ при ВТУ, 1989, стр. 58, ISBN 519.682/076/.
учебно пособие Пенчева В., Ас. Асенов. Ръководство на курсова работа по Технология и организация на превозите в транспорта. Печатна база при РУ"А. Кънчев", Русенски университет, 2010, стр. 154, ISBN 978-954-8467-41-4.
учебно пособие Пенчева В., Белоев И. Ръководство за упражнения по технология и управление на транспорта. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2017, стр. 145, ISBN 978-954-712-712-6.
учебно пособие Стоянов, А. Методическо ръководство за курсова работа по Техническа експлоатация на транспорта 1. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев", 2005, ISBN 10:954-712-317-3.
учебно пособие Янкова, М., Г. Ст. Трендафилов, Г. Ст. Георгиев, В. Пенчева, Г. Гачевски. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ГЕОМЕТРИЯ (за студенти-чужденци от подготвителния курс). Русе, Печатна база при ВТУ “А. Кънчев”, 1985, стр. 84, ISBN -.
книга Лилов, Ц., Ц. Петков, К. Бързев, Н. Гатев, Н. Колев, (книга), Изд. “Техника”, София, 1985. Работа на ДВГ с добавки към традиционните горива. София, Техника, 1985, стр. 130, ISBN 3163-4-85.
книга Пенчева В., А. Асенов. Оптимизация на товaрните автомобилни превози в градски условия. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-8467-40-7.
книга Пенчева В., Ас. Асенов. Оптимизация на товарите автомобилни превози в градски условия. Печатна база при РУ"А. Кънчев"-Русе, Русенски университет, 2009, стр. 75 с., ISBN 978-954-8467-40-7.
други трудове Penev, S. Antwerp Warehouse Management System, доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, pp. 18 - 22

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.