РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 461 до 480 от общо 510
доклад Яков В., Б Борисов. Избор на схема за пускане и защита на помпен агрегат.. В: Международна конференция ЕЕ и АЕ, Русе, 2002
доклад Яков В., Г.Р.Георгиев. “Приложение на MATLAB среда при моделиране на топлинни процеси в асинхронните елктродвигатели” , “Научни трудове на РУ “А.Кънчев” том 44, серия 3.1. 2004г.. В: сб. Науч.трудове на РУ, Русе, 2004, стр. т.44 с.3.1.
доклад Яков, В., Е. Енчев, Г. Попов. Моделиране на пусково-спирачни процеси в помпени агрегати със софтстартери. В: Научни трудове на РУ и СУ - Русе, Русе, 2011
учебник Вълов, Н. Управление на електромеханични системи. Русе, Издателство ʺБРЯГʺ, 2017, стр. 128, ISBN 978-619-90584-1-1.
учебник Иванов Р, Д. Иванова. Системи за управление на автомобилната техника – част 1. Русе, ИЦ на РУ, 2011, стр. 95, ISBN 978–954–712–519–3.
учебник Ивановa, Д.И., Г.Л. Лехов. Теория на управлението, Част II. Русе, Академично издателство на Русенски университет, 2017, стр. 200, ISBN 978-954-712-716-6.
учебник Кузманов, Е. Управление на електромеханични системи. РУ “Ангел Кънчев”– Русе, ПБ при РУ “Ангел Кънчев”, 2003, стр. 241, ISBN -.
учебник Лехов, Г. Теория на управлението. Част I. Русе, Университетско издателство "А. Кънчев", 2012, стр. 282, ISBN 978-954-712-570-4.
учебник Лехов,Г., Д. Иванова. Теория на управлението - част I. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2019, стр. 252, ISBN 978-954-712-772-2.
учебник Стоянов В. Б. Елементи на системите за автоматизация.. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 168, ISBN ISBN 978-954-712-.
учебник Стоянов В. Б. Сензорна техника. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 126, ISBN ISBN 978-954-712-.
учебник Стоянов В. Б. Основи на автоматизация на технологични процеси. Учебник.. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 1998, стр. 168, ISBN 954 712.
учебник Стоянов, В.Б.,Д.И.Иванова. Основи на автоматизацията. Русе, ПРИМАКС, 2015, стр. 127, ISBN 978-619-724-207-2.
учебник Цонев, Р., П. Даскалов, Ц. Драганова. Методи за теоретично изследване. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, стр. 158, ISBN 978-954-712-.
учебник Яков, В. Автоматизирано електрозадвижване. Издателски център при РУ "А.Кънчев", Русе,, ПБ - Русе, 2012, стр. 152, ISBN 978-954-712-573-5.
учебник Яков, В.,В.Стефанов. Електромеханични устройства и системи. Русе, ЕТ”Ники-Ивайло Начев”, 2011, стр. 167, ISBN 954-9972-103-1.
учебно пособие Вълов, Н. СЕНЗОРНА ТЕХНИКА-лабораторни упражнения. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2016, стр. 73, ISBN 978-954-712-704-3.
учебно пособие Даскалов, П. Компютърни системи за управление. Ръководство за практически упражнения. Русе, Печатна база при Русенски университет „А. Кънчев”, 2006, стр. 75, ISBN 954-712-343-2.
учебно пособие Даскалов, П., Ц. Драганова. Индустирални мрежи в компютърните системи за управление.Ръководство за практически упражнения. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2011, стр. 72, ISBN 978-954-712-543-8.
учебно пособие Лехов Г. Л., В. Б. Стоянов. Въведение в теорията на автоматичното управление. Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база на ВТУ „Ангел Кънчев”, 1994, стр. 74, ISBN 954 712085-9.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.