РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 521 до 540 от общо 590
учебник Павлов, В. Приложна статистика. София, ПРЕПРЕС, 2013, стр. 160, ISBN 978-954-90443-6-2.
учебник Павлов, В. Количествени методи в управлението. София, ПРЕПРЕС, 2013, стр. 176, ISBN 978-954-90443-7-9.
учебник Павлов, В. Изследване на операциите в икономиката. Русе, Университетско издателство "Ангел кънчев", 2009, стр. 272, ISBN 978-954-337-076-4.
учебник Павлов, В. Математически методи в икономиката. Русе, Университетско издателство "Ангел Кънчев", 2006, стр. 288, ISBN 978-954-712-330-4.
учебник Павлов, В. Приложения на математиката в икономиката. Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 320, ISBN 954-712-169-3.
учебно пособие Велева Е., С.Р.Караколева. Числени методи и статистика - теория и практика с MATLAB. гр.Русе, Издателски център на Русенски университет, 2011, стр. 80, ISBN 954-712-245-2.
учебно пособие Дочев Д, И. Раева. Теория на кодирането – ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 45, ISBN -.
учебно пособие Дочев Д. М. Кирилов, Ил. Раева. Ръководство за решаване на задачи по дискретни структури и дискретна математика. Русе, Русенски университет, 2012, ISBN ..
учебно пособие Кандиларов Ю., Т. Митев, Е. Великова, В. Евтимова, И. Раева, М. Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (втора част- Математичен анализ). Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2007, стр. 144, ISBN 978-954-712-382-3.
учебно пособие Караколева С., Е. Велева. Висша математика 3: Практикум по "Числени методи" с MATLAB. Русе, Русенски Университет, 2004, стр. 112, ISBN 954-712-245-2.
учебно пособие Раева И. „Компютърна лингвистика“ - пособие за студенти. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 50, ISBN -.
учебно пособие Раева И. MAPLE - учебно помагало за студенти. Русе, ., 2005, ISBN ..
учебно пособие Раева И. Задачи за подготовка за първи кръг на олимпиадата по математическа лингвистика. Шумен, АКЛ, 2003, стр. 44, ISBN ..
учебно пособие Рашков П. Ил. Раева. Учебни материали по дисциплината Дискретни структури. Русе, Русенски университет, 2010, ISBN ..
учебно пособие Рашкова Ц., В. Евтимова, М. Костова, Н. Стратева, С. Енчева. Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия. Русе, ВТУ “А.Кънчев”, 1992, стр. 96, ISBN -.
книга Bini, D., E. E. Tyrtyshnikov, P. Yalamov. Structured Matrices: Recent Developments in Theory and Computation. USA, NOVA Science, 2001, ISBN 2001.
книга Griebel, M., S. Margenov, P. Yalamov. Large-Scale Scientific Computations of Engineering and Environmental Problems II, in: Numerical Methods in Fluid Mechanics. Netherland, VIEWEG, 2000, ISBN 73-2000.
книга Karakoleva, S.R., T. Oetiker, H. Partl, I. Hanna, E. Schlegl. “Не много кратко въведение в LaTeX2e” - български превод на “The not so short introduction to LaTeX2e”. CTAN, Comprehensive TeX Archive Network, 2005, стр. 1-140, ISBN PublicDo­mainSoft.
книга Koleva M., L. Vulkov (Eds.). Finite Difference Methods: Theory and Applications, Proceedings of the Fifth International Conference FDM: T&A’10 June 28 – July 2, 2010, Lozenetz, Bulgaria. Rousse, Rousse University press, 2011, pp. 190, ISBN 978-954-8467-44-5.
книга Margenov, S., J. Wasniewski, P. Yalamov. Large Scale Scientific Computations. Germany, Springer, 2001, ISBN 2179.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.