РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 521 до 536 от общо 536
книга Драгомир Добруджалиев. Информационни системи. Бургас, Либра Скорп, 2012, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. Управление на качеството. Бургас, Либра Скорп, 2012, ISBN 978-954-47.
книга Драгомир Добруджалиев. Машини, апарати и съоръжения в химическата и биохимическа промишленост. Бургас, Либра Скорп, 2011, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. ВЪВЕДЕНИЕ В AutoCAD, преработено и допълнено издание. Бургас, Либра Скорп, 2010, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. ВЪВЕДЕНИЕ В AutoCAD. Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас, 2009, ISBN ISBN-978-954-8422.
книга Николова И. Координационни съединения на някои преходни метали с новосинтезирани цинамоилни производни. Разград, Полиграф, 2017, стр. 35, ISBN -.
други трудове Dimitrov Ts., D. Marinov. Synthesis and characterization of zircon ceramic pigments with rare-earth elements, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 115
други трудове Doynov M., Ts. Dimitrov, M. Kokkori. Synthesis of ceramics in different colors from industrial waste, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 116
други трудове Doynov M., Ts. Dimitrov, M. Stancheva. Motion for technological scheme for synthesis of ceramics of waste, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 116
други трудове Georgiev D., Ts. Dimitrov. Synthesis of zeolite NaA with facets by the sol-gel technology, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 131
други трудове Stancheva M., Ts. Dimitrov, D. Daher. Synthesis of Ytterbium selenite and selenide, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 114
патенти и др. Ангелов Х.,Н.Стоянов,М.Кирилов,Г.Николов,З.Димчева. Производни на 1,2-оксофосфол-3-ен,метод за тяхното получаване и приложението им, Авт. свид. НРБ, No 36458/02.06.1977,1977.
патенти и др. Джагарова Е.,Вл.Димитров,Т.Бохосян,К. Томов,С. Илиев,С. Цветанов, В. Матева. Еластомерна смес, авторско свидетелство, No 43616 С08l 23/22,1982.
патенти и др. Недев Х.,С.Минчев,А.Дойчинов,Н.Стоянов. Заместени 2-бензил-1,3-индандиони и метод за получаването им, Авт. свид. РБ, No 92569/30.07.1990,1990.
патенти и др. Стоянов Н.,В.Енчев,С.Минчев. 6-ацетил-5,7-диоксо-6,7-дихидро-5Н-дибензо-[a,c]-циклохептен и производни,метод за получаването им и приложение, Патент за изобретение, No 62483/10.02.2000,2000.
патенти и др. Стоянов Н.,Х.Недев,С.Минчев. Аминоестери на модифицирани 2-бензилиден-1,3-индандиони и метод за получаването им, Авт. свид. РБ, No 92569/30.07.1990,1990.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.