РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 561 до 580 от общо 590
други трудове Велева, Е. (Veleva, E.). Изследване на зависимости в многофакторни модели при малък обем от наблюдения (Small sample research on dependencies in multivariate models), дисертационен труд (dissertation), 2012,http://staff.uni-ruse.bg/eveleva/disertacia_E_Veleva.pdf, стр. 193
други трудове Великова, Е., М. Петкова, Р. Василева, И. Раева (Ред.). Изследователската дейност в лабораторията по математика, информатика и лингвистика, Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по математика, информатика и лингвистика, 2013, стр. 118
други трудове Георгиев, М., Т. Манолов, Ст. Караколева. Геометрична алгебра от Питагор до PSTricks. Използване на LaTeX-пакети pst-eucl и pdfscreen при обучението по математика, Девета Ученическа конференция, Ученически институт по математика и информатика, Пловдив, 2009,http://staff.uni-ruse.bg/skarakoleva/geometry_tricks_mg_ruse_screen09.pdf, стр. 1-40
други трудове Георгиев, М., Т.Манолов, Ст. Караколева. Геометрична алгебра от Питагор до PSTricks. Използване на LaTeX-пакети pst-eucl, pdfscreen и animate при обучението по математика, Ученически институт по математика и информатика, Девета ученическа секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България, Боровец, 2009,http://staff.uni-ruse.bg/skarakoleva/referat09_us.pdf, стр. 1-40
други трудове Караколева, С. Изследване ефективността от прилагане на компютърни програмни системи за изчисление и визуализация в обучението по математика, Автореферат на дисертационен труд за ОНС „доктор“, 2016,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=5522, стр. 1-72
други трудове Караколева, С. Изследване ефективността от прилагане на компютърни системи за изчисления и визуализация в обучението по математика, Дисертационен труд за ОНС „доктор“, 2016,http://www.math.bas.bg/library/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28&lang=bg, стр. 1-244
други трудове Караколева, С., П. Златаров. Анкета по Компютърна математика, он-лайн анкета, 2014,http://landing.zlatarov.info/polls/index.php/338631/lang-bg, стр. 3
други трудове Караколева, С.Р. Не много кратко въведение в LaTeX2e v.4.14, популярна статия в раздел Е-книги, 2007,http://www.download.bg/index.php?cls=program&mtd=view&id=446489, стр. 1-154
други трудове Караколева, С.Р. Инсталиране на MiKTeX 2.6, езикови настройки и включване на речници в WinEdt, популярна статия в раздел „Практика“, 2007,http://www.download.bg/?cls=articles&mtd=single&id=450896, стр. 3
други трудове Караколева, С.Р., Й. Бонева-Благоева. Награждаване на победителите от Великденското математическо състезание в Русе (2014), популярна статия, 2014,http://danybon.com/index.php/education/sustezania/1613-vms-russe-2014, стр. 3
други трудове Караколева, С.Р., Й. Бонева-Благоева. Математически новини от Русе, популярна статия, 2013,http://danybon.com/index.php/education/sustezania/1009-math-novini-ruse, стр. 3
други трудове Караколева, С.Р., Й. Бонева-Благоева. СМБ-Русе награди победителите от Великденското математическо състезание, популярна статия, 2013,http://danybon.com/index.php/education/sustezania/892-smb-russe-vms, стр. 3
други трудове Караколева, С.Р., Й. Бонева-Благоева. Репортаж от 42. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, репортаж, 2013,http://danybon.com/index.php/education/math/845-42-konferencia-smb, стр. 3
други трудове Павлов, В. Количествени методи в управлението, електронно учебно пособие, 2013,http://e-learning.uni-ruse.bg/
други трудове Павлов, В. Статистика, електронно учебно пособие, 2013,http://e-learning.uni-ruse.bg/
други трудове Павлов, В. Най-големият проблем на България е избирателната система, анализ, 2013,http://openparliament.net/agenda/view-82
други трудове Павлов, В. Рейтинговата система на висшите училища в България се нуждае от сериозни промени, анализ, 2010,http://www.bgvelikden.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=448
други трудове Павлов, В. Политическата система на България е болна, анализ, 2006,http://www.finance5.bg/news/bulgarian/2954.html
други трудове Павлов, В. За нова избирателна система в България, анализ, 2005,http://vidintour.hit.bg/Resources/Analiz.ppt
други трудове Раева И. Международна олимпиада по лингвистика 2003 – 2011, пособие за подготовка за олимпиади, 2012, стр. 48

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.