РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 61 до 80 от общо 86
доклад Topchu D., V. Pencheva, A. Asenov, I. Beloev. Mathematical model and methods for routing shipments of loads in small batches. IN: Scientific forum Challenges in engineering and information science, Sinaia, Romania, 2015, pp. 10-15, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Topchu D., V. Pencheva, I. Beloev. Condition of transport for distribution and services in the cities of the Republic of Bulgaria. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science - SFITES, Kavala, Greece, 2015, pp. 71-74, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Velizara PENCHEVA, Hristo BELOEV, Dimitar GROZEV, Ivan BELOEV, Asen ASENOV. STUDYING TIME VALUES FOR TAXI SERVICES IN RUSE. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Белоев И. Автоматизирана система за оценка на разходите и ползите от инвестиция във фотоволтаична инсталация към бензиностанция. В: Научни трудове Русенски университет, том 56, Русе, 2018, ISBN 1311-3321.
доклад Белоев И. Развитие на умения за студентска научноизследователска работа и предприемачество, чрез разработването на иновационен продукт-автомобил с водородна клетка.. В: Младежки форум-2017, Федерация на научно техническите съюзи в България, Научно-технически съюз по транспорта, София, Научно-технически съюз по транспорта, 2017
доклад Белоев И. Проектиране и създаване на прототип на градски автомобил задвижван от алтернативен енергиен източник. В: XXIII Научно-техническа конференция с международно участие, ЕКОВАРНА, Варна, 2017, стр. 137-142, ISBN 2367-6965.
доклад Белоев И., П. Стоянов, А. Асенов, В. Пенчева. Мобилна модулна система за обучение и изследвания в областта на транспорта. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” Том 53 серия 4, Русе, Русенския университет, 2014, стр. 150-155, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д., И. Белоев, Г. Христов, А. Асенов, Д. Топчу, М. Милчев. Оптимизиране на транспортните разходи за доставка на малки пратки в условията на средно голям град. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д., П. Атанасова, И. Белоев, П. Стоянов. Ролята на професионалните клубове за повишаване нивото на усвояване на учебния материал - иновативен метод в обучението на студентите. В: Младежки форум „Наука, Технологии, Иновации, Бизнес“, Пловдив, 2017, стр. 88-92, ISBN 2367 – 8569.
доклад Грозев, Д., Д.Митева, М.Милчев, И.Белоев. Система за категоризация на таксиметровите автомобили. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 55, Русе, печатна база, 2016, стр. 42-46, ISBN ISSN: 1311-3321.
доклад Евстатиев Б., Я. Нейков, И. Белоев. Изследване влиянието на енергийните потоци върху температурния режим на електронен модул. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2015, стр. 118-124, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов К., А. Асенов, И. Белоев. Приложение на безпилотен летящ апарат за контрол на корабоплаването по река Дунав. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” , том 54, Русе, 2015
доклад Михайлов Л., Ст. Манолов, Ив. Белоев, Б. Савчев. Изследване на нивата на вредните емисии от консумацията на електроенергия и зарежданите горива от газстанция в страната. В: Научни трудове Русенски университет, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 44-49, ISBN 1311-3321.
доклад Нейков Я., Б. Евстатиев, И. Белоев. Изследване влиянието на параметрите на касетата върху температурния режим на електронен модул. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2015, стр. 125-130, ISBN 1311-3321.
доклад Пенчева В., И. Белоев, С. Борисов, Й. Райчев, Д. Кючукова, Г. Христов, П. Захариев. Приложение на безпилотните летателни апарати за дигитализация и 3D реконструкция на археологически комплекси. В: Научна конференция - „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“, ВА „Г.С.Раковски“, София, 2016
доклад Пенчева, В., Д.Йорданова, Цв. Христов, Ив. Евстатиев, М.Михайлов, Б. Ангелов, Ив. Белоев. Университетски информационен портал за бизнес партньори – основа за професионално ориентиране на възпитаниците на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Качество на висшето образование, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Петров И., В. Пенчева, А. Асенов, И. Белоев. Сравнителен анализ на видовете доставчици на логистични услуги. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, РУСЕ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2016, стр. 36-41, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Пенчева В., Белоев И. Ръководство за упражнения по технология и управление на транспорта. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2017, стр. 145, ISBN 978-954-712-712-6.
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for preservation of the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и консервация на Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20P.pdf, pp. 20
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Joint strategy for popularization of the Roman heritage in the cross-border area between Romania and Bulgaria, Съвместна стратегия за популяризиране на римското културно историческо наследство, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20JSP.pdf, pp. 80

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.