РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 72 от общо 72
други трудове Иванова, А. A conceptual Framework for adaptation of Higher Education to Digital Generation, Виртуален семинар по проекта ETN FETCH „Future Education and Training in Computing", 2014
други трудове Иванова, А. Интервю в "Новите деца", съботен очерк на "24 Часа", Година XXI, брой 163, популярна публикация, 2011
други трудове Иванова, А. Дигиталното поколение и предизвикателствата към образователната система, Национален семинар по електронно обучение "ДОБРИ ПРАКТИКИ, ИНОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ", научно съобщение, 2009
други трудове Иванова, А. Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", научно съобщение в Национален семинар по електронно обучение "Виртуалните лаборатории и мобилното об, 2006
други трудове Иванова, А., Г. Иванова. e-Learning-2 – какво е това?, научно съобщение в семинар по проект "Докторантски семинар към филологически факултет", 2008
други трудове Иванова, А., Г. Иванова. eLearning-2 – what is this? Национален семинар по електронно обучение "ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА", научно съобщение, 2007
други трудове Смрикаров, А., А. Иванова. Концепция за използване на информационните и комуникационни технологии в училищното образование, Юбилейна научна конференция "Управление и качество на образованието", научно съобщение, 2011
други трудове Смрикаров, А., А. Иванова. Концепция за използване на информационните и комуникационни технологии в училищното образование, Седма национална конференция "е-Образование", научно съобщение, 2011
други трудове Христов, Ц., А. Иванова. Софтуерна платформа на Русенския университет (eLSe-SC), Национален семинар по електронно обучение "СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ", научно съобщение, 2005
патенти и др. Василева, А. О. Томов, А. Смрикаров. Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", Сертификат за авторски права, No 113/21.05.2004,2004.
патенти и др. Иванова, А. Модел на сайт за развитие на академичния състав, Сертификат за авторски права, No 10092012,2012.
патенти и др. Смрикаров,А., А.Иванова. МОДЕЛ НА ДИНАМИЧЕН САЙТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ, Сертификат за авторски права, No 12345,2009.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.