РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 77 от общо 77
доклад Сакакушев Б., В. Григоров. Експериментална проверка на зависимостите за определяне на параметрите на пластичната зона под деформираните издатини при невзаимодействащи си пластични огнища.. В: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2002, стр. 28 - 31, ISBN 1311 - 3321.
доклад Сакакушев Б., В. Григоров. Експериментално изследване на заглаждането на грапавини с голяма стъпка чрез инструменти за ППД с радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев” Русе, Русе, Университетско издателство на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2001, стр. 44 - 48, ISBN 1311-3321.
доклад Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков. Предпоставки за осигуряване на точността и достоверността при измерване на грапавост.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, Русе, 2006, стр. 90 - 95, ISBN 1311 – 3322.
доклад Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков, Т. Тодоров. Моделиране на дифракционни оптични елементи и холограми.. В: Трудове на Юбилейна научна конференция – AMTECH 2005, Русе, 2005, стр. 588 - 592, ISBN 1311 – 3321.
доклад Сакакушев Б., Г. Георгиев. Изследване на приложимоста на фотограметричния метод за измерване на размери по-малки от 2 mm. В: Ninth International Scientific Conference, Durres, Republic of Albania, Republic of Albania, International journal Knowledge (с импакт фактор: 1.023 /2015, httl://globalimpactfactor.com/knowled, 2016, стр. 515-522, ISBN ISSN 1857-92.
доклад Сакакушев Б., М Кършаков, В. Григоров. Инструмент за ППД с еднократно радиално подаване, работещ без опорен вал.. В: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2003, стр. 113 - 116, ISBN 1311 – 3321.
доклад Сакакушев Б., М. Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване якостните свойства на твърди тела. В: Сборник научни трудове на РУ "А. Кънчев" и AMTech 2005, том 44, сер. 2, Русе, 2005, стр. 521-526, ISBN 1311-3321.
доклад Сакакушев Б.Б., М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Инструмент за ППД с еднократно радиално подаване, работещ без опорен вал. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, Русе, Русе, 2003, стр. 113-116
доклад Сакакушев, Б., Сотиров, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Възможности и перспективи за органолептично оценяване на високи температури в областта на техниката.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 115-119, ISBN 1311-3321.
доклад Сотиров, Б.,Сакакушев, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Експериментално изследване на визуализирането при органолептично измерване на високи температури.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 111-114, ISBN 1311-3321.
доклад Цветелин Георгиев, Борис Сакакушев. Системи за управление на качеството в образованието. В: ХХVIII-ма Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот ’ 2017“, София, "АВАНГАРД ПРИМА", 2017, стр. 313-319, ISBN 1314-9563.
доклад Цветелин Георгиев, Борис Сакакушев, Емил Трифонов. Стандартизация на системи за управление в образованието (Standardization of Management Systems in Education). В: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, 56-та годишна конференция на Русенския университет, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2017, стр. 195-201, ISBN 978-954-712-733-3.
доклад Цветелин Георгиев, Нина Димитрова, Борис Сакакушев. Представяне на дейността на „Младежкия клуб по качество“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“. В: ХХVIII-ма Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот ’ 2017“, София, "АВАНГАРД ПРИМА", 2017, стр. 294-299, ISBN 1314-9563.
учебник Борис Сакакушев, Тихомир Тодоров, Данко Тонев, Атанас Атанасов. Измервателни инструменти и преобразуватели. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 120, ISBN 1.
учебно пособие Борис Сакакушев, Тихомир Тодоров, Данко Тонев, Атанас Атанасов. Измервателни инструменти и преобразуватели. Русенски Университет "Ангел Кънчев", печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 120, ISBN 1.
учебно пособие СОТИРОВ Б., Корийков, Цв., Петров, Мл., Сакакушев, Б. Метрология и измервателна техника – ръководство за упражнения.. РУ, Печатна база на РУ, 2005, стр. 120, ISBN 954-712-284-.
учебно пособие Тошо Станчев, Борис Сакакушев, Данко Тонев. Ръководство за лабораторни упражнения по Електроника и електронни измервания. Русе, ЕТ, 2013, стр. 106, ISBN 987954712514-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.