РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 68 от общо 68
учебно пособие Данов Й., Д.Белкинова. Сборник от задания и ръководство за изпълнение. ВНВМУ "Никола Йонков Вапцаров" Варна, ВНВМУ "Никола Йонков Вапцаров" Варна, 1990, ISBN ХХХХХХХХ.
учебно пособие Енчева В., Р. Митева, Н. Николов, К. Каменов, С. Калчева, В. Джаджев, Д. Белкинова, Т. Трифонов. СПРАВОЧНИ МАТЕРИАЛИ. Русе, РУ "А. Кънчев", 1998, стр. 48, ISBN ХХХХХ.
учебно пособие Енчева В.,В.Дочев, Д.Белкинова, Р.Митева, Г.Динев, М.Тодорова, Д.Русанов. Атлас от чертежи за детайлиране. ТУ"Ангел Кънчев" Русе, Печатна база при ТУ Русе, 1992, ISBN ХХХХХХХХХХ.
учебно пособие Калчева Ст., Тр.Трифонов Ц.Цонева, Д.Белкинова, Г.Динев. Техническо чертане - записки на лекциите за студенти от направления Електроника, Автоматика и Електротехника. Държавна печатница "Дунав" Русе, Държавна печатница "Дунав" Русе, 1990, ISBN ххххххххххх.
учебно пособие Русева С., В.Енчева, Г. Динев, Д. Белкинова, П. Статева, В. Дочев, Р. Митева, Т.Трифонов, Н. Николов, С. Калчева, Ц. Цонева. Сборник задачи по проекционно чертане - част 2. Русе, П е ч а т н а б а з а ВТУ “А. Кънчев”, 1986, стр. 282, ISBN 2310.
учебно пособие Статева П., В.Енчева, Д.Белкинова, В.Дочев. БДС 2.ХХХ-ХХ Аксонометрични проекции на изделия за каталожни и други материали. София, Комитет за стандартизация, София, Комитет за стандартизация, 1989, ISBN ХХХХХХХХХХ.
учебно пособие Стоянов С., Е. Ангелова, Н. Ангелов, Л. Георгиева, Д. Белкинова, С. Калчева. Общотехническа подготовка, Тест за кандидатстване. Русе, ПБ РУ”А.Кънчев”, 2001, стр. 82 стр., ISBN ххххххххххххх.
книга Динев Г., В.Енчева, Д.Белкинова, Р.Митева, М.Тодорова, Д.Русанов, Р.Андреев, Стр.Цомпов, Пл.Митев. Каталог за резервни части на Комбайн "Димитровец" Д-101. МК "Г.Димитров" Русе, МК "Г.Димитров" Русе, 1988, ISBN ХХХХХХХХХХ.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.