РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 80 от общо 80
доклад Георгиева Д. Организационно-психологически анализ на факторите, обуславящи потенциалните и реални конфликти между персонала в болничното заведение. В: Том 46, серия 6,, Русе, Русенски университет, 2007, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Д., К. Захариева. Промяна в нагласите и моделите на комуникация между медицинска сестра и пациент.. В: Научни трудове на Русенски университет; том 50; серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Д., Кр. Захариева. Афекто - въздействащ компонент на комуникативното послание. Избор на думи при общуването.. В: Научни трудове на русенския университет - 2009, том 48, серия 8.1, Русе, Научни трудове на русенския университет, 2009, стр. с. 156-159
доклад Георгиева Д., Р. Иванова. Роля на наставниците от клиничните бази за професионалната адаптация на студентите от първи курс специалност- „Медицинска сестра”. В: Научни трудове на РУ&СУ’12 том 51 серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 51-56
доклад Георгиева Д.,Кр.Захариева. Роля на медицинската сестра в мултидисциплинарния екип за предоставяне на извънболнични здравни грижи. В: Сборник статии от Националната конференция на БАПЗГ, Шумен,, 2011
доклад Георгиева,Д.,Т.Стефанова. Промяна на нагласите и личната мотивация за преодоляване на бедността. В: Интердисциплинарен подход за проучване и преодоляване на нагласите към бедността,, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2010
доклад Грета Колева, Деспина Георгиева, Ирина Христова. Нагласи и отношение на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение и научна дейност. В: , Conference Proceedings, МU-VARNA, МU-VARNA, Scientific Online Resource System, 2017, стр. 85-91, ISBN ISBN: 978-619-978.
доклад Захариева Кр., Д. Георгиева. Трафик на хора - ниво на информираност на младите хора.. В: Научни трудове на Русенски университет, том50; серия 8.1, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2011
доклад Захариева Кр., Д. Георгиева. Необходимостта от ранна диагностика и профилактика на наследствените болести при човека.. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Научни трудове на русенския университет, 2009
доклад Маркова Лиляна, Д. Георгиева. Тежка комбинирана имунна недостатъчност - случаят Дейвид Ветър. В: ХІІI Национален форум на специалистите по здравни грижи, Варна, МУ Варна, 2017
доклад Стефанова Т., Д. Георгиева, Р. Иванова. Концепция за организация на Преддипломния стаж за регулирана професия “Медицинска сестра”. В: Юбилейна научна конференция: „Обществено здравеопазване – традиции и перспективи“, МУ- Варна,, МУ- Варна, 2014
доклад Стефанова Т., Н. Ангелова-Барболова, Д. Георгиева. Комплексен подход за адаптиране на студенти-първокурсници към учебния процес по регулирани професии. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 64-67, ISBN 1311-3321.
доклад Стоянова Г., К. Андреева, Д. Георгиева. Проучване на нагласите и отношението на трудоспособното население към профелактичните прегледи. В: Втора национална студентска сесия, стр. 77, МУ- Плевен, МУ- Плевен, 2014
доклад Христова И., Д. Георгиева, Г. Колева, Д. Константинова,. Историческо развитие на сърдечната катетеризация. В: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, стр. 8-11, ISBN 2534-9392.
доклад Янев, Ст., Д. Георгиева. Психологичният проблем при родителите с деца страдащи от церебрална парализа. В: Научни трудове, том 47, Русенския университет, 2008, стр. 64-66, ISBN 1311-3321.
учебник Георгиева Д. Сестрински грижи за възрастни. Академично издателство "Русенски университет", Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-651-0.
учебник Георгиева, Д., Гр., Колева. Палиативни сестрински грижи. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, Медиатех Плевен, 2017, стр. 148, ISBN 978-619-207-100-4.
учебно пособие Георгиева Д. Сестрински грижи при възрастни- ръководство за практически упражнения. Плевен, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-021-2.
учебно пособие Георгиева Д. ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ на студенти от специалност „Медицинска сестра”- Сборник протоколи за педагогическо наблюдение. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-020-5.
учебно пособие Георгиева Д. ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА програма за адаптация на студенти първи курс специалност „Медицинска сестра”. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-46-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.