РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 71 от общо 71
доклад Попова, М. Г., Д. И. Иванова. Оптимално по бързодействие управление на система с квазистационарна линия на превключване. В: Научни трудове РУ "Ангел Кънчев", Русе, т.41, серия 3.1, 2004, стр. 130-134.
доклад Попова, М. Г., Д. И. Иванова, Н. Л. Нойков. Оптимално по разход на електроенергия управление на топлинен обект. В: Научни трудове РУ, Русе, т.39/3-1, 2002, стр. 94-96.
доклад Попова, М. Г., Н. Л. Нойков, Д. И. Иванова. Приближено-оптимално управление на топлинен обект. В: Научни трудове РУ "Ангел Кънчев", Русе, т. 38/3, 2001, стр. 134-138
доклад Русев, Р. Г., Т. Т. Тотев, Р. П. Иванов, Д. И. Иванова. Система за управление на самоходна транспортна количка СТК - 1. В: Научни трудове ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, т. XXXV, серия 7, 1994, стр. 87-91
доклад Стоянова, Св. Г., Д. И. Иванова. Методика за оптимална настройка на ПИ регулатори по степен на устойчивост. В: Научни трудове РУ "Ангел Кънчев", Русе, т.40, серия 1, 2003, стр. 9-15.
доклад Христозов, С., Н. Вълов, Д. Иванова, В. Стоянов. Контрол на параметрите в експериментална сушилня. В: Студентска научна сесия, Русенски университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2011, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
учебник Иванов Р, Д. Иванова. Системи за управление на автомобилната техника – част 1. Русе, ИЦ на РУ, 2011, стр. 95, ISBN 978–954–712–519–3.
учебник Ивановa, Д.И., Г.Л. Лехов. Теория на управлението, Част II. Русе, Академично издателство на Русенски университет, 2017, стр. 200, ISBN 978-954-712-716-6.
учебник Лехов,Г., Д. Иванова. Теория на управлението - част I. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2019, стр. 252, ISBN 978-954-712-772-2.
учебник Стоянов, В.Б.,Д.И.Иванова. Основи на автоматизацията. Русе, ПРИМАКС, 2015, стр. 127, ISBN 978-619-724-207-2.
патенти и др. Андонов, К. Й., Кр. Ениманев, Д. Иванова, Р. Иванов, К. Коев, В. Стоянов, Д. Димов. Устройство за сушене и съхранение на селскостопанска продукция, патент BG, No 64325 В1,2004.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.