РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 74 от общо 74
доклад Николов М., Тончев Г., Кангалов Пл. Износоустойчивост на наварени покрития в газови смеси при триене на плъзгане с различни антифрикционни сплави. В: “Юбилейна научна конференция Сливен ‘97”, том 2, Сливен, 1998, стр. 96-101
доклад Николов М., Тончев Г., Кангалов Пл. Изследване грапавостта на триещите се при плъзгане повърхности на двоици от различни материали. В: “Юбилейна научна конференция Сливен ‘97”, том 2, Сливен, 1998, стр. 90-95
доклад Николов М., Тончев Г., Кангалов Пл. Динамика на изменение на грапавостта на триещите се повърхности при плъзгане от наварени покрития в газови смеси с различни антифрикционни сплави. В: “MOTAUTO ‘97”, Volume I, Русе, 1997, стр. 189-192
доклад П. Кангалов, М. Николов, Г. Тасев. Тримата големи в науката надеждност и ремонт на машините. В: Научни трудове на РУ-2015, том 54, с. 1.1, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, стр. 156-163, ISBN 1311-3321.
доклад Петков Е., Пл. Кангалов. Разработване на сулфаматен електролит за нанасяне на железни възстановителни покрития.. В: Сборник доклади от НК 2006 на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, ПБ при РУ “Ан. Кънчев”, 2006
доклад Стоянов В., Николов М., Кангалов Пл. Технология за ремонт на зъбни помпи от силова хидравлика тип НШ-К. В: Надеждност, Ремонт и Експлоатация на техниката”, серия 5, Русе, 1998, стр. 19-24
доклад Тончев Г., Николов М., Кангалов Пл. Изследване микротвърдостта на наварени покрития в газови смеси при триене на плъзгане. В: Надеждност, 96”, част III, София, 1996, стр. 57-60
доклад Тончев Г., Николов М., Стоянов В., Кангалов Пл. Сравнително изследване на двоици с различни материали на триещите се при плъзгане повърхности. В: “Надеждност, 96”, част III, София, 1996, стр. 45-50
доклад Тончев Г., Николов М., Стоянов В., Кангалов Пл. Изследване микротвърдостта на триещите се при плъзгане повърхности от различни материали. В: “MOTAUTO ‘97”, Volume I, Русе, 1997, стр. 233-236
учебник Василев В., И. Митев, В. Манев, В. Стоянов, Г. Тончев, С. Стойков, П. Кангалов, М. Ковачев, М. Николов. Технология на възстановяване на детайлите. Русе, Печатна база при РУ “Ангел Кънчев”, 1996, ISBN 16.
учебник Митев И., Д. Бекана, Т. Деликостов, П. Кангалов. Ремонтно-технологични процеси. Русе, ПБ при РУ "А. Кънчев", 2012, pp. 160, ISBN 978-954-712-566-7.
учебно пособие Митев И., В. Стоянов, Д. Бекана, В. Манев, М. Николов, П. Кангалов, М. Ковачев, Т. Деликостов. Технология на ремонта на земеделската техника. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2003, ISBN 954 712 190 1.
учебно пособие Тончев Г., И. Митев, М. Николов, Д. Бекана, В. Манев, В. Василев, П. Кангалов, Т. Деликостов. Технология на възстановяване на детайлите. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2003, ISBN 954 712 189 8.
учебно пособие Тончев Г., И. Митев, М. Николов, Д. Бекана, П. Кангалов, В. Василев, В. Манев, Т. Деликостов. Надеждност и диагностика. Русе, РУ “Ангел Кънчев”,, 2006, ISBN 978 954 712 358 8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.