РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 61 до 80 от общо 88
доклад Valova, I., M. Marinov. FACEBOOK IN UNIVERSITY EDUCATION. IN: 13th eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, Romenia, Volume 1, 2017, pp. Volume 1 558-565, ISBN DOI: 10.12753/206.
доклад Vasileva, A., M. Marinov, S. Smrikarova. An Application of Buggy Student Model in Interactive Training Tools. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference, Brussels, Belgium, 2004, pp. 3.6.1 – 3.6.17
доклад Vitliemov, P., D. Bratanov, M. Marinov. An approach to design a distributed knowledge-based platform for energy efficient cities. IN: International Conference “Smart Underground Space & Infrastructures”, Lille, France, (SJR rank 2018 0.169), MATEC Web of Conferences, vol. 295(3):01002, 2019, ISBN 2261-236X.
доклад Георгиев Г., М. Маринов. Система за проследяване на автомобил посредством мобилни технологии. В: V-та Научна конференция с международно участие, Varna, 2018, стр. 8
доклад Желязкова И. И., Навасардян С. С., Маринов М. Т., Арсов С. С. Компютърна технология на адаптивно обучение. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на ВТУ, том XXXII, серия 9, Русе, 1989, стр. 92-102
доклад Маринов М. Обектноориентиран концептуален модел на разпределена система, базирана на знания. В: Национална конференция “Компютърни системи и технологии”, КомпСисТех’2000, Bulgaria, 2000, стр. III.5.1-III.5.6, ISBN 954-9641-17-1.
доклад Маринов М. Обектноориентирана реализация на интерпретатор на STRIPS планове. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, Bulgaria, 1999, стр. 5-8, ISBN 954-9641-12-0.
доклад Маринов М. Обектноориентиран подход при проектиране на входните документи в информационните системи. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’99”, Bulgaria, 1999, стр. 1-4, ISBN 954-9641-12-0.
доклад Маринов М. Организиране на индексите при вложени обекти в обектно-ориентираните бази данни. В: Национална конференция “Автоматика и информатика’98”, Bulgaria, 1998, стр. 84-87, ISBN 954-9641-04-X.
доклад Маринов М., И. Желязкова, С. Навасардян. , Микрокомпютърна автоматизирана обучаваща система,. В: Научни трудове ВТУ, сб. "Компютъризация на обучението във ВУЗ", Русе, 1987, стр. 34-39
доклад Маринов М., Св. Стефанова. Една реализация на интерпретатор на STRIPS планове. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов М., Св. Стефанова. Обектноориентиран концептуален модел на разпределена система, базирана на знания. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2., Русе, 2007, стр. 126-130, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов М.Т., Желязкова И. И. Модел на предметната област в система за обучение, управлявана от семантична мрежа. В: Сборник доклади на 5-та международна конференция SAER'91, Варна, 1991, стр. 137-145
доклад Михайлова Р., Сл.Русева, Евг. Ангелова, М. Маринов. Опит за приложение на тест "Разрези и сечния в обучението по Техическо чертане". В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
доклад Павел Витлиемов, Даниел Братанов, Милко Маринов, Владимир Витлиемов. Метод за изграждане на сензорна система за инструменти за преработване на пластмаси. В: XX ННТК с международно участие „АДП-2011”, Научни известия на НТС по Машиностроене, Созопол, България, 2011, стр. 727-735, ISBN 1310-3946.
доклад Русева Сл., М. Михайлова, Евг. Ангеловам М. Маринов. Методика за раззработване на модули обучаващи програми за автоматизиран курс на обучение. В: Сборник научни доклади, Ямбол, 1995
доклад Стефанова Св., М. Маринов. Организация на вход-изхода в система за паркиране. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 149-153, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанова Св., М. Маринов. Концептуален модел на специализирана картова система. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 131-135, ISBN 1311-3321.
доклад Стоянов Н., Маринов М. Т., Желязкова И. И. Един начин за реализация режима на пакетно запитване в йерархични АСУ от документален тип. В: Сборник доклади на научната сесия на ВНВУ "В. Левски" , секция "Автоматика и Електроника", Велико Търново, 1982, стр. хх-хх
доклад Стоянов Н., Маринов М. Т., Желязкова И. И. Един начин за реализация на режима запитване-отговор в йерархични АСУ от документален тип. В: Сборник доклади на научната сесия на ВНВУ "В. Левски" , секция "Автоматика и Електроника", Велико Търново, 1982, стр. хх-хх

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.