РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 70 от общо 70
учебник Найденов, Н. Мениджмънт на проекти. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2005, стр. 160, ISBN 954-712-296-7.
учебник Найденов, Н., К. Ениманев, М. Кирова, Д. Йорданова. Устойчиво развитие на регионите. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 144, ISBN 978-954-759-205-6.
учебник Найденов, Н., Недялков, А. Управление на операциите (DOI: 10.13140/2.1.4495.2643). Русе, Авангард принт, 2009, стр. 112, ISBN 954-337-069-6.
учебник Найденов, Н., Недялков, А. Операционен мениджмънт. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2006, стр. 112, ISBN 978-954-712-338-0.
учебник Нанева, Н., Н. Найденов и др. Mениджмънт на земеделието(под ред. на A. Нанева и Н. Найденов). Русе, Печатна база на Русенски университет, 1994, стр. 380, ISBN 0000.
учебно пособие Н.Найденов, Неделчева,Н. Ръководство за упражнения по агромениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2010, ISBN 976-954-712-501-8.
учебно пособие Найденов Н., А. Ландерс, Ал. Нанева, К. Рамчев, Ал. Петков. Ръководство за упражнения по мениджмънт на земеделието. Русе, Печатна база на РУ, 1995, ISBN 000000.
учебно пособие Найденов, Н. Ръководство за разработване и управление на малки проекти. Русе, Авангард Принт, 2003, стр. 123, ISBN 0000.
учебно пособие Найденов, Н., Н. Тончева. Ръководство за упражнения по основи на мениджмънта, Русе: Печатна база на ВТУ, 91 с.. Русе, Печатна база на Русенски университет, 1996, стр. 91, ISBN 0000.
книга Найденов Н., Ал. Петков, Йорданова Д. Мениджмънт на проекти. София, Фондация за реформа в местното самоуправление, 1999, стр. 120, ISBN 954-712-063-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.