РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 76 от общо 76
доклад Петров О., Р. Кючуков. Специализиран местен осветител с управляема оптична система за шевното производство. В: Енергиен форум – Сборник доклади, том II, Варна, 2005
доклад Петров О., Р. Кючуков. Приложение на метода на планиране на експеримента при изследване на специализирана осветителна уредба за шевното производство. В: Научни трудове на РУ, том 41, Русе, 2004
доклад Петров О., Р. Кючуков. Тестов метод за оценка на ефективността на осветителни уредби в шевното производство. В: XII национална конференция - Осветление’2004 – Сборник доклади, Варна, 2004
доклад Петров О., Р. Кючуков. Дефектите на шевните продукти като зрителна работа. В: Научни трудове на РУ, том 39, Русе, 2002
доклад Петров О., Т. Кючуков, Р. Кючуков. Енергийноефективна реконструкция на външното осветление на жилищен квартал на областен град. В: Международна научна конференция “Unitech” – Сборник доклади, Габрово, 2009
доклад Петров О., Ц. Георгиева, В. Ронкова. Увеличаване на потенциала на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 59-63, ISBN 1311-3321.
доклад Петров, О. Използване на фотоволтаична система за зареждане на електромобил Free Duck. В: Научен семинар „Енергийна-ефективност на транспорта в градски условия 2009”, Русе, 2009
доклад Петров, О. Приложение на съвременни програмни продукти за светлотехническо проектиране и 3D визуализиране на осветителни уредби. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009
доклад Петров,О., Д. Йорданова. Влияние на Закона за развитие на академичния състав върху структурата на академичния състав. В: Научни трудове на Русенски университет - 2016, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 31-41, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова П., Научни ръководители: О. Петров, В. Русева. Хармоници в захранващата мрежа, създавани от ретрофит LED лампи. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’17, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 9-13, ISBN 1311-3321.
доклад Ронкова В., Георгиева Ц., О. Петров. Стажантската програма възможност за успешен старт в кариерата. В: НК РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
доклад Русева В., О. Петров, Ст. Стефанов. Методика за получаване на показателите на усреднени денонощни товарови графици на вятърна електроцентрала. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2010
учебник Петров О. Осветителна и инсталационна техника. Web-базиран курс. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 0000.
учебно пособие Кючуков Р., О. Петров, П. Петков. Осветителни уредби. Ръководство за упражнения. Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2003, ISBN 0000-0000.
учебно пособие Петров О. Ръководство за лабораторни упражнения по осветителна и инсталационна техника. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 60, ISBN 978-954-337-178-5.
патенти и др. Петров О. МЕТОД ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДНЕВНОТО ЕСТЕСТВЕНО И ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПРИ ПЛАВНО, ЕДНОСТЕПЕННО И ДВУСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ, Сертификат за авторски права, No 11102012,2012.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.