РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 73 от общо 73
доклад Маноилов, П., В. Матеев, Б. Беджев. Анализ на възможност за приложение теорията на графите за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 177 – 182
доклад Маноилов, П., В. Матеев, О. Фетфов. Относно необходимостта от въвеждане на инструментални средства за самооценка в електронното обучение. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 171 – 176
доклад Матеев В., М. П. Илиев, П. Маноилов. WEB базирано инструментално средство за самоподготовка по проектиране на комбинационни схеми. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 41, серия 3.2, Русе, 2004, стр. 60-64
доклад Матеев, В., П. Маноилов, Н. Кулев. Обектно ориентиран подход при определяне таблицата на истинност на комбинационни схеми за справяне със състезанията на сигналите. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 183 – 188
доклад Матеев, В., П. Маноилов, О. Фетфов. Компютърно приложение за проектиране на комбинационни схеми в отслабен базис. В: Сборник научни трудове на научна сесия ’2004, НВУ “В. Левски”, Шумен, 14-15 октомври, 2004, стр. 166 -170
доклад П. К. Маноилов, Г. Д. Петков, В. Иванов. Псевдокод на алгоритъм за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия ’2005, том 2, НВУ “В. Левски” Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, 21-22 април 2005, стр. 92-97., Д. Митрополия, 2005
доклад П. К. Маноилов, Г. Д. Петков, В. Иванов. Теоретичен анализ на времето необходимо за идентифициране на принципни схеми. В: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия ’2005, том 2, НВУ “В. Левски” Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, 21-22 април 2005, стр. 98-107, Д. Митрополия, 2005
доклад Петров П. П., Фетфов О. М., Маноилов П. Ефективност на алгоритмите за декодиране, използвани в мобилните комуникации. В: РУ “А. Кънчев, Научни трудове том 41, серия 3.2, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Русе, 29-30 октомври, 2004 г., стр. 108-114., Русе, 2004
доклад Радев Д., М. П. Илиев, П. Маноилов. Софтуерен инструмент за анализ на енцефалограми /структура/. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 153-157
доклад Радев Д., М. П. Илиев, П. Маноилов, Р. Киряков. Софтуерен инструмент с графичен интерфейс за анализ на енцефалограми. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 147-152
учебно пособие Бороджиева, А., Пл. Маноилов. Цифрова обработка на сигнали – ръководство за упражнения. Русе, Авангард принт ЕООД, Печатница: Студио Колор ЕООД (СФ), 2011, стр. 80, ISBN 978-954-337-116-7.
учебно пособие Маноилов, Пл., А. Бороджиева, М. Желязов. Симулиране на устройства за цифрова обработка и пренасяне на сигнали с VHDL. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 160, ISBN 978-954-712-459-2.
патенти и др. Маноилов, П., А. Бороджиева, Ц. Василев, В. Войноховска. Устройство за фитнес, Свидетелство за регистрация на полезен модел, No 2230,2016.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.