РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 78 от общо 78
доклад Гагов В., Р. Радев, Б. Томов. Симулиране на процеси на обемно деформиране по метода на крайните елементи. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 60-64, ISBN 1311-3321.
доклад Гагов В., Р. Радев, Б. Томов, Е. Минев. Сравнителен анализ на предварителни преходи за горещо щамповане. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 1999, стр. 74-80, ISBN 1311-3321.
доклад Гагов В., Р. Радев, Б. Томов. Симулиране на процеси на горещо щамповане по метода на крайните елементи. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 160-165
доклад Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Аналитични модели за реологичното поведение на метални материали при горещо деформиране. В: Сборник доклади от XXVII международна научна конференция МТФ’2012, София, България, 2012, стр. 91-96, ISBN 978-954-438-994-9.
доклад Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Свойства и възможности за приложение на ултрадребнозърнести метали. В: Сборник доклади от международна научна конференция УНИТЕХ’09, том 2, Габрово, България, 2009, стр. 228-233
доклад Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Някои тенденции в изследването и приложението на ултрадребнозърнести метални материали. В: Сборник доклади от 9 международна конференция по Авангардни материали и обработки АМО’2009, том 1, Кранево, България, 2009, стр. 119-125
доклад Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави. В: Сборник доклади на Втора национална конференция с международно участие "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика", 31 May – 1 June 2012, София, Институт по металознание, съоръжения и техн, 2012, ISBN ISSN 1313-8308.
доклад Гагов В., Р. Радев. Влияние на уякчаването върху теченето на метала при нестационарно обемно деформиране. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2002, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
доклад Гагов, В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Интензивно пластично деформиране на алуминий чрез равноканално ъглово пресоване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, България, 2010, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
доклад Меднев А., Р. Радев. Бързо прототипиране и висше образоване. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2004, стр. 133-138, ISBN 1311-3321.
доклад Минев Е., Р. Радев, В. Гагов, П. Данев, Р. Радева. Приложение на компютрите за подпомагане на учебната и научната дейност. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 65-70
доклад Радев Р., В. Гагов, Е. Янков. Относно симулирането на технологичния процес дълбоко изтегляне. В: Сборник резюмета от Юбилейна научна конференция „Машиностроителна и уредостроителна техника и технологии”, ТУ – София, филиал Пловдив, 2006, стр. 20
доклад Радев, Р. Определяне на технологичната последователност при горещо щамповане. В: Сборник доклади - 25 Юбилейна научна конференция МТФ, Созопол, България, 2007, стр. 120-125, ISBN 978-954-438-624-5.
доклад Радев, Р. Числено изследване на необходимостта от предварителни преходи при горещо щамповане на ососиметрични изковки. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, България, 2005, стр. 199-204, ISBN 1311-3321.
доклад Томов Б., В. Гагов, Е. Янков, Р. Радев. Механично състояние при изпитване на тръбни и плоски проби чрез хидравлично издуване. В: Сборник доклади - 25 Юбилейна научна конференция МТФ, Созопол, България, 2007, стр. 126-131, ISBN 978-954-438-624-5.
учебник Радев, Р. Избор на материал – принципи, методи, примери. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 75, ISBN 978-954-712-415-8.
учебник Томов Б., Р. Радев, Е Янков. Коване и щамповане на горещо. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 380, ISBN 978-954-8467-35-3.
учебно пособие Данев П., Д. Господинов, Р. Радев, Р. Радевa. Термична обработка на материалите. web базирано учебно пособие, -, 2004, ISBN -.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.