РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 75 от общо 75
доклад Манукова А., В. Димов. Приложение на рейтинговата система при оценяване знанията на студенти. В: Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 53, серия 9 (приета за отпечатване), Русе, Издателски център при Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Мирчева З., В. Димов. Моделиране на радиоактивно замърсяване на околната среда в обучението като възможност за възпитаване и формиране на екологична култура. В: Научна конференция “Наука, околна среда и устойчиво развитие”, Велико Търново, Faber 2002, 2002, стр. 172-178, ISBN 954-775-154-9.
доклад Ничев П., Р. Ангелов, В. Димов, С. Савов. Електрозахранващо устройство за силнотоков тлеещ разряд с високо напрежение предназначен за повърхностно активиране на диелектрични материали. В: Научна сесия ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1986
доклад Савов С., В.Димов, Р. Ангелов, П. Ничев. Електрозахранващо устройство за магнетрон използван при нанасяне на покрития във вакуум. В: Научна сесия ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1986
доклад Стефанов Д., А. Манукова, В. Димов. Синтез на суббасов филтър с преобразувателна схема на Линквиц. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 45, серия 3.1 Електротехника, електроника, автоматика, Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2006, стр. 30-34, ISBN 1311-3321.
доклад Томов В., В. Димов. Електронно моделиране на погълната доза гама лъчение. В: Научно методична конференция на преподавателите по ГО във ВУА и ПВУЗ, Варна, 1988
доклад Томов В., В. Димов, Г. Генчев. Уредба за моделиране на радиоактивно замърсяване на местност. В: Научно методична конференция на преподавателите по ГО във ВУА и ПВУЗ, Варна, 1988
доклад Узунов, Ц., М.Кънев, Д. Дочев, В. Димов, Д. Казанджиев. Еднокамерна инсталация за нанасяне на покрития върху плоско стъкло. В: научни трудове ВНВУ "В. Левски" №7, Велико Търново, Издателски център ВНВУ "В. Левски", 1988, стр. 209-213, ISBN 0861-0312.
учебник Бахчеванов Т., С. Маджаров, Г. Генчев, В. Димов. Противопожарна охрана. Русе, Държавна печатница, 1990, стр. 100, ISBN 0000.
учебник Михайлов Н., В. Димов. Електротехническа безопасност. Русе, “Примакс” ООД, 2010, стр. 128, ISBN 978-954-8675-08-6.
учебно пособие Димов, В. Електроника 2 ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2007, стр. 60, ISBN 978-954-712-371-7.
учебно пособие Манукова-Маринова А., В. Димов. Аналогова схемотехника, ръководство за практически упражнения. Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2010, стр. 137, ISBN 978-954-712-491-2.
учебно пособие Осиковски Б., А. Манукова, В. Димов. Аналогова схемотехника - ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2003, стр. 116, ISBN 954-712-184-7.
учебно пособие Стоянов, И., Н. Михайлов, В. Димов. Ръководство за практически упражнения по електротехническа безопасност. Русе, Примакс ООД, 2010, стр. 131, ISBN 9789549972832.
патенти и др. Димов В., Т. Бахчеванов. Цифрово електронно реле за време, авторско свидетелство, No BG-43830 A,1988.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.