РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 69 от общо 69
доклад Петков, Г., А. Бороджиева, В. Мутков. Отношение сигнал/шум на входа на детектора на приемника на дискретни относително-фазово модулирани сигнали в многоканалните системи за предаване на говорни сигнали. В: Научна сесия РУ - СУ'03; РУ, Русе, 2003, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
доклад Петър П. Петров, Валентин А. Мутков. Концептуални модели на радиокомуникационни системи с много носещи честоти - част 1. В: Морски научен форум "100 години независима и суверенна България 1908-2008, научна сесия 21-22.05.2008, Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2008, стр. 88-96, ISBN 1310-9278.
доклад Петър П. Петров, Валентин А. Мутков. Концептуални модели на радиокомуникационни системи с много носещи честоти - част 2. В: Морски научен форум "100 години независима и суверенна България 1908-2008", научна сесия 21-22.05.2008, Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 2008, стр. 97-105, ISBN 1310-9278.
доклад Ремзи Б. М., В. А. Мутков. Микропроцесорна система за управление на триизмерен принтер с постояннотокови двигатели. В: Студентска Научна Сесия - 2016, Русе, Русенски университет, 2016
доклад Сеидов И. Сн. Захариева, В Мутков. Терморегулатор с дистанционно отчитане. В: ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, Златни пясъци, Варна, БАН, 2012, стр. 230-238, ISBN 978-954-577-654-0.
доклад Томов Л. Т., В. А. Мутков. Автоматизиране на измерванията с микрокомпютър “Правец-82” при рязане на металите,. В: НС “Нови материали и технологии в машиностроенето”, Научни трудове, том XXXI, серия 6 “Технология на машиностроенето и металорежещи машини”, ч. I,, гр. Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1988, стр. 117-121
учебник Беджев Б. Й., В. А. Мутков. Кодиране и сигурност в телекомуникационните мрежи - записки. РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2009, ISBN 978-954-9641-46–2.
учебно пособие Димитров Д. И., В. А. Мутков. Телевизионна и видеотехника - ръководство за упражнения. гр. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2000, стр. 96, ISBN 954-712-079-4.
учебно пособие Мутков, В. А. Телекомуникационна техника - ръководство за упражнения. РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2009, ISBN 978-954-9641-52-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.