РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 601 до 620 от общо 632
книга Shtereva, K., V. Tvarozek, P. Sutta, J. Kovac, Ivan Novotny. Experimental Studies on Doped and Co-Doped ZnO Thin Films Prepared by RF Diode Sputtering, In a book: Micro Electronic and Mechanical Systems. Kenichi Takahata (Ed). Vukovar-Croatia, INTECH, 2009, pp. 24, ISBN 978-953-307-027-8.
книга Петрова Н., А. Манукова-Маринова. Методи и апарати за изследване в клиничната неврология. Издателски цетър при Русенски унуверситет, Издателство МЕДИАТЕХ, Плевен, 2016, стр. 90, ISBN 978-619-207-059-5.
други трудове Димитров, В. Б. Измервателна система за контрол и изследване на радиалното биене на зъбни колела, Автореферат на докторска дисертация, 1997
други трудове Кадирова С. Ю. Разработване и изследване на електронна система за управление на процеса влаготоплинна обработка в инсталация за извличане на растителни масла, Автореферат, 2012, стр. 40
други трудове Кадирова С. Ю. Разработване и изследване на електронна система за управление на процеса влаготоплинна обработка в инсталация за извличане на растителни масла, Дисертационен труд, 2012, стр. 138
патенти и др. Андонов К., И. Евстатиев и др. Устройство за комплексна механизация на животновъдни сгради, патент, No 50851,1995.
патенти и др. Андонов К., И. Евстатиев и др. Автоматичен дозатор на насипни материали, патент, No 49516,1989.
патенти и др. Андонов К., И. Евстатиев и др. Устройство за дозиране на насипни материали, патент, No 49062,1988.
патенти и др. Андонов К., И. Евстатиев, К. Мартев, П. Даскалов. Съоръжение за отглеждане на животни, патент, No 44889,1987.
патенти и др. Андонов К., Ив.Евстатиев, Д.Димов, В.Димитров, Пл.Иванов, Кр.Мартев. Автоматичен дозатор за насипни материали, Патент, No 49516,1994.
патенти и др. Андонов К., Ив.Евстатиев, Д.Димов, Кр.Мартев, Пл.Даскалов. Устройство за раздаване на фураж, Патент, No 49908,1994.
патенти и др. Андонов К., Ив.Евстатиев, Д.Димов, Кр.Мартев, Пл.Даскалов, Ив.Замфиров. Устройство за дозиране на насипни маериали, Патент, No 49062,1994.
патенти и др. Андонов К., Ив.Евстатиев, Д.Димов, Пл.Даскалов, Кр.Мартев, В.Стоянов, Пл.Минков, Н.Марков. Устройство за комплексна механизация за животновъдна сграда, Патент, No 50851/21.06.1994г,1994.
патенти и др. Андонов К., П. Даскалов, К. Мартев, Д. Димов, И. Евстатиев. Животновъдна сграда с управляема естествена вентилация, патент, No 44816,1987.
патенти и др. Андонов К., Пл. Минков, Н. Марков, Ив. Евстатиев, Д. Димов, Пл. Даскалов, Кр. Мартев, В. Стоянов, Л. Михайлов. Устройство за хранене на животни, патент, No 51585,1995.
патенти и др. Андонов К., Пл.Даскалов, Кр.Мартев, Д.Димов, Ив.Евстатиев, В.Стоянов. Животновъдна сграда с управляема естествена вентилация, Патент, No 51998,1994.
патенти и др. Димитров В.Д, И.Е.Попов и др. Преносим хидростатичен нивелир, Авторско свидетелство, No 49574,1989.
патенти и др. Димов В., Т. Бахчеванов. Цифрово електронно реле за време, авторско свидетелство, No BG-43830 A,1988.
патенти и др. Евстатиев Б., В. Георгиев, И.Евстатиев. Инсталация за зареждане на електромобили, Положително решение за регистрация на полезен модел, No 2714,2014.
патенти и др. Евстатиев Б., И. Евстатиев, Н. Евстатиева и др. Устройство за производство на електроенергия, пара и студ от възобновяеми източници на енергия, Положително решение за издаване на патент 13.04.2018г. Регистров, No 111173,2018.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.