РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 621 до 640 от общо 676
учебно пособие Леви А., А.Манукова-Маринова. Теория на електронните схеми – ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 87, ISBN 978-954-712-333-5.
учебно пособие Леви А., А.Манукова-Маринова,. Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината “Електронни устройства за контрол и управление". Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 1994, стр. 32, ISBN 954-712-333-5.
учебно пособие Манукова А., К.Щерева. Ръководство за дипломно проектиране. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2007, стр. 34
учебно пособие Манукова-Маринова А., В. Димов. Аналогова схемотехника, ръководство за практически упражнения. Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2010, стр. 137, ISBN 978-954-712-491-2.
учебно пособие Манукова-Маринова А., И. Иванов, Л. Димитрова. Медицинска електроника – ръководство за практически упражнения. Русенски университет, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 82, ISBN 978-954-712-701-2.
учебно пособие Манукова-Маринова А., К.Щерева,. Електроника – ръководство за дипломно проектиране,. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 30
учебно пособие Манукова–Маринова, Ан.Вл., А.Н. Бороджиева. Комуникационни вериги – ръководство за упражнения. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2002, стр. 104, ISBN 954-712-135-9.
учебно пособие Михайлов M. , И. Евстатиев, Я. Нейков, Н. Евстатиева. "Приложна електроника в селското стопанство". Ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 56, ISBN 978-954-712-471-4.
учебно пособие Михайлов М., Иван Евстатиев, Явор Нейков. Приложна електроника в селското стопанство. Ръководство за упражнения. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 45, ISBN 954-712-199-5.
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
учебно пособие Мутков, В. А. Телекомуникационна техника - ръководство за упражнения. РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2009, ISBN 978-954-9641-52-3.
учебно пособие Осиковски Б., А. Манукова, В. Димов. Аналогова схемотехника - ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2003, стр. 116, ISBN 954-712-184-7.
учебно пособие Осиковски Б., И.Евстатиев., Я.Нейков. Сигнали и системи. Ръководство за упражнения. РУ”А.Кънчев”, Русенски университете, 2002, стр. 66, ISBN 954-712-170-7.
учебно пособие Рангелов В., А.Манукова. Аналогова схемотехника – ръководство за лабораторни упражнения,. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 1996, стр. 101
учебно пособие Стоянов, И., Н. Михайлов, В. Димов. Ръководство за практически упражнения по електротехническа безопасност. Русе, Примакс ООД, 2010, стр. 131, ISBN 9789549972832.
учебно пособие Щерева К., Д. Пеев. Микроелектронна схемотехника. Ръководство за практически упражнения. Ruse, Печатна база при Русенски Университет “А. Кънчев”, 2012, стр. 80, ISBN 978-954-712-563-6.
учебно пособие Щерева, К. Микроелектроника. Ръководство за практически упражнения. Русе, Печатна база при Русенски Университет “А. Кънчев”,, 2009, стр. 80 стр., ISBN 978-954-712-441-7.
книга Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
книга Shtereva, K., V. Tvarozek, P. Sutta, J. Kovac, Ivan Novotny. Experimental Studies on Doped and Co-Doped ZnO Thin Films Prepared by RF Diode Sputtering, In a book: Micro Electronic and Mechanical Systems. Kenichi Takahata (Ed). Vukovar-Croatia, INTECH, 2009, pp. 24, ISBN 978-953-307-027-8.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.