РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 641 до 660 от общо 690
доклад Чернева, Л. Организация и управление на Гъвкава автоматизирана отрезна система,Научно-практическа конференция “ГАОС – насоки за развитие и приложение". В: Научно-практическа конференция “ГАОС – насоки за развитие и приложение”, Силистра, 1987
доклад Чернева, Л., Димов Йордан. Програмен пакет за анализ на нелинейни звена и нелинейни системи за автоматично регулиране. В: сборник „Научни Трудове” том 45, серия 7.2, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 157-160
доклад Чернева, Л., Йордан Димов. Програмен пакет за анализ на линейна непрекъсната САР. В: Научни Трудове том 45, серия 7.2, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 114-117
доклад Чернева, Л.,Василев И.,Денева В. Математически модел на реографска крива.. В: науч. тр. на Русенски унив.”А.Кънчев”, 40, Русе, 2003, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Балевска, Ц. Ръководство за практически упражнения. Методика на обучението по литература. Силистра, ТИБО, 2008, стр. 84, ISBN 978-954-712-412-7.
учебно пособие Богданова Т., Т. Стефанова. Сборник с тестове по «Човекът и природата» 5 и 6 клас,учебно помагало. Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 77, ISBN 53 от изд. план.
учебно пособие Богданова, Т. Ръководство за лабораторни упражнения по технически средства за обучение. Силистра, А. Ковачев, 1996, стр. 100, ISBN 1.
учебно пособие Богданова, Т. Иновационни образователни технологии при педагогическата практика по физика, учебно пособие. Силистра, РИТТ, 2005, стр. 92, ISBN 954-759-099-5.
учебно пособие Богданова, Т. Използване на иновационни дидактически технологии в обучението по физика, сборник с методически разработки. Силистра, РИТТ, 2002, стр. 100, ISBN 954-759-048-0.
учебно пособие Галина Лечева. WEB-базиран курс по Антична литература. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Георгиева, Т. Помагало по историческа граматика. Русе, Университетско издателство, 2011, стр. 138, ISBN 978-945-712-539-1.
учебно пособие Георгиева, Т. Старобългарски език: Задачи, текстове и речник. Силистра, РИТТ, 2004, стр. 77, ISBN 954-759-086-3.
учебно пособие Горанова, Евг. Денева. Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Силистра, изд. Рен-50, 2008, стр. 147, ISBN 9789547124103.
учебно пособие Денева Евг. Бази от данни Задължтелна подготовка .Методически разпработки. Силистра, РИИТ Силистра, 2003, стр. 172, ISBN 954-759-049-9.
учебно пособие Лебедова, Р. История и литература. Русе, Издателски център на РУ, 2008, стр. 148, ISBN 978-954-712-409-7.
учебно пособие Лечева, Г. Западноевропейска литература (записки от семинарни занятия). Силистра, RITT, 2008, стр. 138, ISBN 10-954-759-201-7.
учебно пособие Лечева, Г. Българската литература през Възраждането. Русе, Издателски център на РУ, 2007, стр. 188, ISBN 978-954-712-384-7.
учебно пособие Лечева, Г. Помагало по старогръцка литература (епос - лирика - драма). Силистра, RITT, 2006, стр. 156, ISBN 10-954-759-148-7.
учебно пособие Лечева, Г. Библейският Генотип в обучението по литература (методически разработки по литература за ІХ клас). Силистра, RITT, 2002, ISBN 10-954-759-148-7.
учебно пособие Недев,Ив.,В. Димитрова, Ц.Балевска. Тестове по култура на речта:С пояснения за правописа на думите, за употреба на препинателните знаци, за писането на текст по зададена тема.. Силистра, РИИТ, 2005, стр. 328, ISBN 954-759-098-7.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.