РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 641 до 660 от общо 673
учебно пособие Рашкова Ц., В. Евтимова, М. Костова. WEB базиран курс Висша математика 1 (Електроника). РУ, e-learning Shell, 2014, ISBN -.
учебно пособие Рашкова Ц., В. Евтимова, М. Костова, Н. Стратева, С. Енчева. Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия. Русе, ВТУ “А.Кънчев”, 1992, стр. 96, ISBN -.
учебно пособие Рашкова Ц., Пл. Христова. Кандидатстудентски изпити 2004, теми и критерии за оценяване. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 116, ISBN -.
учебно пособие Рашкова, Ц. Учебни материали по Алгебра за специалност Компютърни науки. Русе, -, 2011, стр. 10, ISBN -.
учебно пособие Рашкова, Ц. Учебни материали за практически упражнения с Mathematica по Теория на числата. Русе, -, 2011, стр. 12, ISBN -.
учебно пособие Рашкова, Ц. Учебни материали по дисциплината Алгебра II за студентите от специалност Информатика задочно обучение. Русе, Ксеропринт Русе, 2003, стр. 20, ISBN -.
учебно пособие Рашкова, Ц. 9+9 задачи по теория на числата (второ преработено и допълнено издание 1999, 26 стр.). Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 12, ISBN -.
учебно пособие Стоянов П., А. Михова, М. Костова, М. Якимова. Ръководство за решаване на задачи по математика (начална педагогика)-I част. Русе, ПБ при РУ, 1998, стр. 157, ISBN 954-712-045.
учебно пособие Стоянов П., А. Михова, М. Костова, М. Якимова. Ръководство за решаване на задачи по математика(начална педегогика)-II част. Русе, "Дунав прес"ООД-Русе, 1996, стр. 137, ISBN -.
учебно пособие Терзиян С., Е. Калчева. Ръководство за решаване на задачи по висша математика. Русе, Печатна база на РУ, 2010, ISBN 978-954-712-479-0.
учебно пособие Терзиян С., М. Колева, Ю. Чапарова, И. Ангелова, А. Михова, Н. Димитров. WEB базиран курс за дистанционно обучение по Математичен анализ II за студенти от специалност Компютърни науки. Русе, -, 2013, ISBN -.
учебно пособие Терзиян С., М. Колева, Ю. Чапарова, И. Ангелова, А. Михова, Н. Димитров. WEB базиран курс за дистанционно обучение по Висша математика II за студенти от специалност Земеделска техника и технологии. Русе, -, 2013, ISBN -.
книга Koleva M., L. Vulkov (Eds.). Finite Difference Methods: Theory and Applications, Proceedings of the Fifth International Conference FDM: T&A’10 June 28 – July 2, 2010, Lozenetz, Bulgaria. Rousse, Rousse University press, 2011, pp. 190, ISBN 978-954-8467-44-5.
книга Velikova, E. (Ed.). Erasmus Information Package, Lifelong Learning Erasmus, Faculty of Natural Sciences and Education, University of Ruse. Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2009, pp. 606, ISBN 111.
книга Ангелова И., Л. Вълков. Диференчни схеми за задачи с гранични слоеве. Русенския университет, Издателски център на РУ, 2011, стр. 126, ISBN 978-954-712-525-4.
книга Великова, Е. (Ред.). Еразъм информационен пакет, Учене през целия живот - програма Еразъм, Факултет Природни науки и образование. Р., РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 605, ISBN 1111.
книга Великова, Е., М. Михайлова. Магията на математиката (Magic of Mathematics), двуезична книга - български език и английски език, М.М.Петкова (Техн.ред.). Русе, Русенски университет, 2013, стр. 38, ISBN 311.
книга Вълков Л., Ю. Кандиларов. Вложен интерфейсен метод за елиптични и параболични задачи. Печатна база при РУ, Медиатех, 2011, стр. 202, ISBN 978-954-8467-30-8.
книга Гроздев, С., Н.Михайлов, Е. Великова (Ред.). България и Русия – посоки на взаимност, Интердисциплинарен форум, 14-17 декември, 2008 г., Научни трудове – Природо-матемтически и инженерни науки, Форум „България – Русия”, Министерство на образовани. Русе, РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 371, ISBN 978-954-712-451-6.
книга Дамянова, Р, Н.Михайлов, Е. Великова (Ред.) България и Русия – посоки на взаимност, Интердисциплинарен форум, 14-17 декември, 2008 г., Научни трудове – Хуманитарни науки, Форум „България – Русия”, Мин. България и Русия – посоки на взаимност, Интердисциплинарен форум, 14-17 декември, 2008 г., Научни трудове – Хуманитарни науки, Форум „България – Русия”, Министерство на образованието и науката. Русе, РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 225, ISBN 978-954-712-451-6.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.