РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 721 до 740 от общо 769
учебно пособие Господинова, Н., В. Копчев, Д. Павлов. Ръководство за лабораторни упражнения по Експлоатационни материали. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 2010, стр. 64, ISBN 978-954-712-478-3.
учебно пособие Господинова, Н., Ст. Байрямов. Ръководство за упражнения по Органична химия. Русе, Издателски център при Русенски университет "А. Кънчев", 2013, стр. 48, ISBN 978-954-712-586-5.
учебно пособие Грозева Т., С. Стойков. Методически указания за разработване на курсови работи по дисциплината ”Теория на механизмите и машините”. Русе, Печатна база на РУ "А.Кънчев", 2004, стр. 44, ISBN -....
учебно пособие Динолов О., Т. Узунов, К. Андонов. Обследване за енергийна ефективност на подемно-транспортна техника. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 41, ISBN 978-954-8467-13-1.
учебно пособие Енчев К., П. Коев, С. Стойков. Теория на механизмите и машините. Ръководство за решаване на задачи с компютър.. Русе, Печатна база на РУ "А.Кънчев", 1986, стр. 88, ISBN ...
учебно пособие Кенаров Г., Т. Узунов. Проектиране на механизми за товароподемни машини - ръководство за курсово проектиране. Печатна база, РУ "А.Кънчев", Русе, 2009, стр. 64, ISBN 978-954-712-466-0.
учебно пособие Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Грозева. Методично пособие за семинарни упражнения по ТММ. Русе, ВТУ„Ангел Кънчев”, 1989, стр. 88, ISBN -.
учебно пособие Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев. Елементи на фината механика – методично ръководство за разработване на курсова работа. Русе, ВТУ„Ангел Кънчев”, 2002, стр. 108, ISBN -.
учебно пособие Митев И., В. Стоянов, Д. Бекана, В. Манев, М. Николов, П. Кангалов, М. Ковачев, Т. Деликостов. Технология на ремонта на земеделската техника. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2003, ISBN 954 712 190 1.
учебно пособие Павлов Д., П. Копчев, Ж. Пенчева, К. Обрешков, Н. Господинова. Ръководство за лабораторни упражнения по химия. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 2001, стр. 64, ISBN 954-712-113-8.
учебно пособие Павлов, Д., П. Копчев, Ж. Пенчева, К. Обрешков, Н. Господинова. Ръководство за лабораторни упражнения по химия. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев, 2009, стр. 64, ISBN 954-712-113-8.
учебно пособие Пенчева Ж., Н.Господинова. Ръководство за лабораторни упражнения по химия. Русе, Печатна база при РУ "А. Кънчев", 1987, стр. 90, ISBN 61.
учебно пособие Пенчева Ж., Н.Господинова. Уводен езиков курс по химия. Русе, Печатна база при РУ "А. Кънчев", 1987, pp. 32, ISBN 9/37.
учебно пособие Попов И., И. Митев, Г. Кенаров, Т. Узунов, Н. Недялков. Подемно-транспортна техника, лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на РУ "А.Кънчев", 1998, стр. 44, ISBN 954-712-042-5.
учебно пособие Сливаров О., Николов М., Станева Г. Поддържане и ремонт на транспортна техника. Издателски център при Русенски университет, Медиатех, 2016, стр. 93, ISBN 978-619-207-049-6.
учебно пособие Спасов, И., О. Алипиев, Т. Дюлгерян, С. Стойков. Машинознание. РУ „Ангел Кънчев”, Електронно учебно пособие, 2002, ISBN -.
учебно пособие Тончев Г., И. Митев, М. Николов, Д. Бекана, В. Манев, В. Василев, П. Кангалов, Т. Деликостов. Технология на възстановяване на детайлите. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2003, ISBN 954 712 189 8.
учебно пособие Тончев Г., И. Митев, М. Николов, Д. Бекана, П. Кангалов, В. Василев, В. Манев, Т. Деликостов. Надеждност и диагностика. Русе, РУ “Ангел Кънчев”,, 2006, ISBN 978 954 712 358 8.
книга Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов, К. Стоянов, В. Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П. Копчев, Б. Нейков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
други трудове Алипиев, О. Обобщена теория на еволвентното зацепване., Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на науките", 2018

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.