РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 761 до 780 от общо 804
доклад Шишков, Р., И.Дерменджиев. Възможност за получаване на аморфно-кристални покрития с дифузионен преход към подложката чрез магнетронно разпрашване. В: Сб. Научни трудове на ВТУ ”А.Кънчев” – том XXXV, серия 2, Русе, 1994, стр. с.169-175
доклад Шишков, Р., И.Дерменджиев. Структура и фазов състав на магнетронно отложени хром-желязо-въглерод покрития. В: Нац. конгрес по металознание и ТО, Варна, 3-5 октомври, 1991, стр. стр.324-328
доклад Шишков, Р., Пеев М., Дерменджиев И., Дочев Д. (Cr,Me)N -покритие,получено чрез магнетронно разпрашване на ферохром във вакуумна пещ. В: НТК по "Материалознание и технология на материалите", Габрово, 2001
доклад Шишков, Р.И. Класификация на стоманите според технологичните възможности за ПВДМ. В: Научни трудове на ВТУ – том 35 Русе, Русе, 1994
доклад Шишков, Р.И., Лисичкова Е.М. Микроструктура и фазов състав на повърхностния слой след ПВДМ на сив чугун. В: Научни трудове на ВТУ том 35, Русе, 1994
доклад Янков E., М. Николoва, В. Захариева. Фазово превръщане на аустенитни листови материали при едномерен опън на студена пластична деформация. В: Научни трудови на РУ§СУ, Русе, 2013, стр. 158 - 164, ISBN 1311-3321.
доклад Янков E., М. Николoва, В. Захариева, В. Гагов, Д. Господинов. Промени в механичните свойства на аустенитни листови материали при едномерен опън. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2013, стр. 152-157, ISBN 1311-3321.
доклад Янков Е.,. Аналитично определяне на напреженията и деформациите при хидравлично формоване. В: Национална студентска научно-техническа конференция ‘06, София, 2006, стр. 225-230, ISBN 10: 954-438-574-6.
доклад Янков Е., Д. Господинов, В. Гагов. Изследване възможността за определяне анизотропията на листовите материали чрез измерване на твърдост по метода на Викерс. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2,, Русе, 2014, стр. 135-143, ISBN 1311-3321.
учебник Гагов В., В. Иванов, М. Кършаков. Инструменти за пластично деформиране. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2001, стр. 112, ISBN 954-712-111-1.
учебник Гагов В., Ю. Младенов. Инструментална екипировка за ковашко-пресовото и леярското производство. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 1992, стр. 212, ISBN -.
учебник Данев, П. Термично обработване на металите. Русе, Печатна база при РУ "А. Кънчев", 2008, стр. 199, ISBN 978-954-712-400-4.
учебник Попов Г., М. Кръстев, Е. Пенева, М. Иванов, В. Гагов. Проектиране на щанцови инструменти. Русе, Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, 1988, стр. 95, ISBN -.
учебник Р.Минев. Физическо материалознание. Русе, Русенски университет, 1996, стр. 142, ISBN УДК 621.7.
учебник Радев, Р. Избор на материал – принципи, методи, примери. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2008, стр. 75, ISBN 978-954-712-415-8.
учебник Томов Б., Р. Радев, Е Янков. Коване и щамповане на горещо. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 380, ISBN 978-954-8467-35-3.
учебник Трифонов, М.Ц., Фердинандов, Н.В. Заваряване и сродни процеси. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 130, ISBN 978-954-712-618-3.
учебно пособие Данев П., Д. Господинов, М. Николова. Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по "Термично обработване на материалите". Русе, Печатна база при РУ, 2008, стр. 77, ISBN 978-954-712-401-1.
учебно пособие Данев П., Д. Господинов, Р. Радев, Р. Радевa. Термична обработка на материалите. web базирано учебно пособие, -, 2004, ISBN -.
учебно пособие Николай Христов Фесчиев, Руси Минев Минев, Екатерин Минев Минев. Материалознание II. Русенски университет, Русенски университет, 1996, ISBN ISSN 1311-106X.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.