РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 781 до 800 от общо 823
учебно пособие Захариев В. и др. Методика за написване на магистърски проект. В. Търново, "Абагар", 2003, ISBN 954-427-533-9.
учебно пособие Захариев В. и др. Методика за написване на магистърски проект (Ръководство за дистанционно обучение). Свищов, АИ "Ценов", 2000, ISBN -.
учебно пособие Илиева, Д. Икономика на знанието и човешки капитал. Русе, Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
учебно пособие Любенова, А. Финанси, учебно помагало. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011, ISBN -.
учебно пособие Любенова, А. Финанси на предприятието, учебно помагало -WEB. Русе, Център за дистанционно обучение, 2008, ISBN -.
учебно пособие Любенова, А.,. Финанси на предприятието, учебно помагало. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2008, ISBN -.
учебно пособие Н.Найденов, Неделчева,Н. Ръководство за упражнения по агромениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2010, ISBN 976-954-712-501-8.
учебно пособие Неделчева Н. Икономикс (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, ISBN 978-954-712-750-0.
учебно пособие Неделчева Н. Укономика на труда (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-954-712-727-2.
учебно пособие Неделчева Н. Агромениджмънт (учебно помагало). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2016, ISBN 978-954-712-692-3.
учебно пособие Неделчева Н. Регионална икономика (учебно помагало). Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, ISBN 9789547126619.
учебно пособие Неделчева Н. Регионална икономика, ръководство за упражнения. Силистра, Печатница Ковачев, 2012, ISBN 978-954-8198-47-9.
учебно пособие Неделчева Н. Учебно помагало по икономика на труда. Силистра, Печатница Ковачев, 2012, ISBN 978-954-8198-48-6.
учебно пособие Неделчева, Н. Ръководство за практически упражнения по управление на програми и проекти в агробизнеса. Силистра, Печатница Ковачев, 2011, ISBN 978-954-8198-37-0.
учебно пособие Неделчева, Н. Ръководство за упражнения по Микроикономика. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 976-954-712-506-7.
учебно пособие Неделчева.Н. Ръководство за упражнения по Икономика на труда. Русе, Издателски център при РУ, 2013, ISBN 978-954-712-595-7.
учебно пособие Трифонов, Е., Донева, Д., Косулиев, А., Петър Пенчев. Упражнения по Микро и Макроикономика. Проект №BG051PO001-4.3.04-007 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет".. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
книга Adrian Pugna, Cella Buciuman, Daniel Pavlov, Gabriela Negru-Strauti, Ilie Taucean, Matei Tamasila, Milena Todorova, Svetoslava Enimaneva, Svilena Ruskova, Viktoriya Gedinach. COMPARATIVE STUDY REGARDING THE TRAINING NEEDS FOR DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCES IN THE CONTEXT OF E.U. POST-INTEGRATION. Ruse, PRIMAX, 2012, pp. 77, ISBN 978 – 954 – 8675 .
книга Велчева, Й., И. Димитрова. Счетоводство на аграрния сектор. Силистра, Печатница "РИТТ", 2008, стр. 159, ISBN 978-954-712-402-8.
книга Димитрова, И. Амортизационната политика като средство за възпроизводство на капитала. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 48, ISBN NA.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.