РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 81 до 92 от общо 92
доклад Nakov Gjore, Ivanova Nastia, Stamatovska Viktorija. Influence of preparation of green and black tea on content of phenols and colour of tea. IN: 2nd International Conference on Bio-antioxidants (BIO-ANTIOXIDANTS 2018), Varna, Bulgaria, Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytoshemistry Bulgarian Academy of Sciences, 2018, pp. 108
доклад Necinova Lj., Pavlova V., Nakov Gj. Do Macedonian mix feed meet the required standards. IN: IX Congres ot pure and applied Chemistry of Students from Republic of Macedonia, Skopje, 2011
доклад Stamatovska V. , Lj. Karakasova, F. Babanovska-Milenkovska, Gj. Nakov, T. Blazevska, N. Durmishi. PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF PLUM JAMS WITH DIFFERENT SWEETENERS. IN: Conference on Food Quality and Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2016, Skopje, Macedonia, Consulting and Training Center KEY, 2016, pp. 20-21, ISBN 976-608-4565-10-9.
доклад Stamatovska V., Karakasova Lj., Nakov Gj., Kalevska T., Menkinoska M., Blazevska T. Examination of the Pomological characteristics and the presence of heavy metals in the peach cultivar crasthaven from Republic of Macedonia. IN: The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Budapest, BUCHAREST, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania, 2017
доклад Stamatovska Viktorija, Karakashova Ljubica, Babanovska-Milenkovskа Frosina, Delchev Naiden, Nakov Gjore, Necinova Ljupka. THE QUALITY CHARACTERISTICS OF PLUM JAMS MADE WITH DIFFERENT SWEETENERS. IN: SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES, Plovdiv, Bulgaria, University of Food Technology Plovdiv, 2013, pp. 689-693
доклад Stefanov S., M. Petrova, N. Ivanova, S. Damyanova, I. Kostova, I. Ivanova, Gj. Nakov. Studying of the Labeling of Dairy Products and Analyzing of the Consumers’ Opinion. IN: 7th International Euro-aliment Symposium, Galaţi, Romania24–26 September, 2015, Galati, Romania, University of Galaţi, 2015, pp. 137 - 139
доклад Stefanov S., M. Petrova, N. Ivanova, S. Damyanova, I. Kostova, I. Ivanova, G. Nakov. Studying of the Labeling of Dairy Products and Analyzing of the Consumers Opinion. IN: 7th International Euro-aliment Symposium, Galati, Rumania, 2015, pp. 137 – 139
доклад Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Gorica Pavlovska, Marko Jukić, Ivan Dimov, Ira Taneva, Daliborka Koceva Komlenić. Production of biscuits with inulin and determination of their characteristics. IN: Congress on Food Quality and Safety, Health and Nutrition - Nutricon 2018, Ohrid, Macedonia, Consulting and Training Centre KEY, 2018, pp. 118, ISBN 974-608-4565-12-3.
доклад Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Ivan Dimov, Ira Taneva,Tatjana Kalevska, Zora Uzunoska. The changes in colour of biscuits during baking depending on time and different proportion of barley flour. IN: International Conference on Food Sciences and Technology, Durres, Albania, 2017
доклад Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Tatjana Kalevska, Zora Uzunoska, Aleksandar Saveski. PRODUCTION OF BISCUITS WITH ACACIA GUM. IN: 12th Symposium "Novel Technologies and Economic Development", Leskovac, Serbia, Faculty of Technology, 2017
доклад Иван Димов, Гьоре Наков, Виктория Стаматовска. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФЛЕЙКОВАН ЕДНОЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ ВЪРХУ ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ, IN VITRO АНТИОКСИДАНТНАТА АКТИВНОСТ И РАЗГРАЖДАНЕ НА НИШЕСТЕТО НА ЛИМЕЦОВИ БИСКВИТИ. В: International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018, Yambol, Bulgaria, 2018, ISBN 1314-8796.
книга Gjore Nakov, Daniela Nikolovska Nedelkoska, Ljupka Necinova. Influence of harvesting year and storage conditions of the Vranec wine: physico-chemical characteristics.. Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, pp. 72, ISBN 978-3659525940.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.