РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 81 до 95 от общо 95
доклад Томова-Михнева М., Т. Георгиева. Ренесансовият идеал за човека в Симеоновия Златоструй.. В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга Х, година Х, Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 82 – 91, ISBN 1313-7395.
доклад Трендафилова П, И Братанов, Т Георгиева. За някои културологични и лингвистични особености в три библейски превода на съвременен български език. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 42, серия 6.2., Русе, 2005, стр. 63-69
доклад Трендафилова, П., Георгива Т. Лексиката на евангелските цитати в Слово о твари божии. В: Трети международен симпозиум “Преславска книжовна школа”. Т. 8, Шумен, 2005, стр. 199 – 206
учебно пособие Георгиева, Т. Помагало по историческа граматика. Русе, Университетско издателство, 2011, стр. 138, ISBN 978-945-712-539-1.
учебно пособие Георгиева, Т. Старобългарски език: Задачи, текстове и речник. Силистра, РИТТ, 2004, стр. 77, ISBN 954-759-086-3.
книга Авторски колектив (Георгиева, Т., П. Трендафилова, Г. Лечева). Известия на Научния цeнтър Св. Дазий Доростолски, Книга І.. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 361, ISBN 1313-7395.
книга Съставители: Георгиева Т., П. Трендафилова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга Х. РУСЕ, Издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2017, стр. 246, ISBN ISSN 1313-7395.
книга Съставители: Георгиева Т , П Трендафилова. Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски", Книга 3. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 46, ISBN 954-759-224-6.
книга Съставители: Здравкова Зл., Г. Лечева, Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова,. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга VІІІ.. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 122, ISBN 1313-7395..
книга Съставители: Здравкова Зл., Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга V. Русе, Унив. изд. РУ, 2013, стр. 164, ISBN ISSN 1313-7395.
книга Съставители: проф. Ив. Недев, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова, д-р Я. Пометкова, доц. Р. Русев. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга ІІ. В памет на проф. Славчо Иванов. Силистра, ТИБО, Силистра, 2007, стр. 453, ISBN 954 759 184 - 3.
книга Съставителски колектив: доц. д-р Т. Богданова, доц. дфн Т. Георгиева, доц. д-р Д. Железова, доц. д-р Р. Лебедова, доц. д-р Г. Лечева, д-р Е. Денева. • Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски“-Силистра, кн. IХ – материали от международен семинар „Образователните проекти на независима България“. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 193, ISBN 1313-7395.
книга Съставителски колектив: доц. Лебедова, Р, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова. Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски", кн. Х, година Х. Силистра, УИ „Ангел Кънчев“, 2017, стр. 245, ISBN 1313-7395.
книга Съставителски колектив:доц. д- р Р. Лебедова, доц. д-р Р. Радев, доц. д-р Т. Георгиева, доц. д-р П. Трендафилова, гл. ас. д-р Г. Лечева. Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, книга IV. Силистра, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 390, ISBN 978-954-8467-12-1.
книга Трендафилова П , Т Георгиева. Библията в езика на старославянската книжнина. Силистра, РИТТ, 2006, ISBN 954-759-.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.