РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 81 до 100 от общо 113
доклад Кацов Д., И.Евтимов. Относно влиянието на изменението на коефициента на полезно действие върху горивно-икиномичната характеристиа на автомобила. В: НТ на ТУ’2005, Филиал Пловдив, Пловдив, ТУ- филиал Пловдив, 2005
доклад Кацов Д., Сл. Любенов , И. Евтимов. Влияние на напречния наклон на шенкелните болтове върху износването на гумите на упрявляемите колела на трактора. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1989, стр. 154-159
доклад Любенов Сл., В. Владимиров,И. Евтимов, Н. Колев. Влияние на навесния плуг върху устойчивостта на колесен трактор при транспорт. В: Научни трудове на ВИММЕСС-Русе, Русе, ВИММЕСС, 1980, стр. 159-166
доклад Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Влияние на сближаването и напречния наклон на управляемите колела на трактора върху износването на гумите им. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1989, стр. 75-80
доклад Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Изследване влиянието на наклона на шенкелните болтове върху управляемостта на трактора „Болгар” МТЗ-80. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1981, стр. 185-190
доклад Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов, Н. Колев. Възможности за оптимизиране монтажните ъгли на управляемите колела на трактора „Болгар” МТЗ-80. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1981, стр. 203-208
доклад Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов. Влияние на напречното увличане на гумите върху кинематиката на кормилния трапец. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1981, стр. 197-202
доклад Маринов М., И. Евтимов. Автоматично регулиране на степента на разреденост на акумулаторни батерии за електрокари. В: Научни трудове на ВИММЕСС-Русе, Русе, ВИММЕСС-Русе, 1979, стр. 87-90
доклад Маринов М., И. Евтимов. Индивидуално автоматично контролиране на разреждането на акумулаторни батерии за електрокари. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”-Русе, 1981, стр. 277-281
доклад Нейков С., И. Евтимов, Б. Казанджиев. Резултати от изработването и опитното изследване на двутурбинен хидротрансформатор с щампована помпа и основна турбина. В: Научни трудове на ВТУ „А.Кънчев”-Русе, Русе, ВТУ „А.Кънчев”, 1985, стр. 168-173
доклад Р.Иванов, И.Евтимов, Я.Иванов. "Изследване разхода на гориво на хибриден автомобил в градски условия на движение". В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2014, стр. 76-82, ISBN 978-954-8675-38-3.
доклад Р.Иванов, И.Евтимов, Я.Иванов. "Изследване разхода на гориво на хибриден и класически автомобил в градски условия на движение". В: Научни трудове на Русенски Университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Русев Р., Д. Кацов, И. Евтимов, Е. Русева. Уредба за проверяване на задвижващи мостове. В: Трудове на НС на РУ’04, Русе, РУ "А.Кънчев", 2004, стр. 21-25, ISBN 1311-3321.
доклад Станева, Г., Г. Кадикянов, Ив. Евтимов, Т. Тотев. Изследване на коефициента на сцепление на пневматична гума с експериментално покритие за трекове в промишлеността. В: BULTRANS-2016, ТУ-София, 2016, стр. 114-117, ISBN 1313-955Х.
учебник Евтимов И., Р. Иванов. Мотоциклети. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Издателски сентър на РУ, 2016, стр. 247, ISBN 978-954-712-688-6.
учебник Евтимов И., Р. Иванов. Електромобили. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2016, стр. 232, ISBN 978-954-712-682-4.
учебник Евтимов И., Р. Иванов. Мотоциклети. Русе, РУ "А.Кънчев", 2011, pp. 204, ISBN 978-954-8467-39-1.
учебник Евтимов И., Р. Иванов. Електромобили. Русе, РУ "А.Кънчев", 2011, pp. 176, ISBN 978-954-712-521-6.
учебник Евтимов И., Р. Иванов, Г. Попов. Възобновяеми енергийни източници. Издателски център при Русенски университет "Ангел , ПРИМАКС-Русе, 2012, pp. 242, ISBN 978-954-8675-39-0.
учебник Иван Евтимов. Електрокари и мотокари. Русе, Издателски център при РУ "А. Кънчев", 2014, стр. 358, ISBN 978-954-712-621-3.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.