РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 81 до 95 от общо 95
доклад Крумов М., И. Илиева. Възможности за оптимизиране на подготвителната част на урока по баскетбол при 10-годишни ученици. В: Научни трудове, РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 97-101, ISBN 1311-3321.
доклад Момчилова А., И. Илиева. Професионално-личностната култура на спортния педагог. В: ІV Балкански конгрес “Образованието, Балканите, Европа”, том 2, ТУ, ПФ, Ст. Загора, 2007, стр. 434, ISBN 978-954-314-042-8.
доклад Момчилова А., И. Илиева. Научноизследователската дейност – основна компетенция на спортния педагог,. В: кн. “Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията", Изд. център при Русенски университет "А. Кънчев", 2009, стр. 14-17
доклад Момчилова А., И. Илиева. Кинестетичната диференцировка и пространствената ориентировка като основни фактори за интелектуално развитие на подрастващи баскетболисти. В: 4-ти Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА “Васил Левски”, 2006, стр. 332-336, ISBN 978-954-723-006-4.
доклад Момчилова А., И. Илиева. Правилната мотивация при обучението по баскетбол за двигателната активност на подрастващите. В: Национална научно-практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, стр. 150-156, ISBN 13: 978-954-775-6.
доклад Момчилова А., И. Илиева. Силата на мотива – фактор за двигателната активност при малките баскетболисти. В: “Личност, мотивация, спорт”, том 11, НСА “Васил Левски”, София, 2005, стр. 112-118, ISBN 978-954-718-191-5.
доклад Момчилова А., И. Илиева. Обучението по баскетбол за успешната адаптация на първокласниците. В: “Осигуряване и оценяване качеството на обучение”, СУ “ Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2005, стр. 284-287, ISBN 954-8510-92-8.
доклад Момчилова А., Илиева И., Илчев И., Симеонов К. Методиката на обучение по физическо възпитание и спорт за адаптацията на студентите от чуждестранен произход. В: Научни трудове, т. 48, с. 8.2, Изд. център при Русенски университет, 2009, стр. 9, ISBN 1311-3321.
доклад Момчилова А., П. Пенева, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт. В: “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП, 2006, стр. 372 - 376, ISBN 10:954-8510-97-9.
доклад Пенева П., И. Илиева. Влияние на извънурочните форми на работа по физическо възпитание и спорт върху двигателната активност на учениците. В: Научни трудове на Русенския университет, Изд. център при Русенски университет, 2014, стр. 111-115, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Бенин, Н., А. Велева, Ю. Дончева, В. Ванева, П. Стефанова, И. Илиева, В. Василева, В. Радева, И. Илчев, К. Симеонов. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет "Ангел. Плевен, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 101, ISBN 987-619-207-035-9.
учебно пособие Момчилова А., И. Илиева. Методическо ръководство за обучение по физическо възпитание и спорт в начална училищна възраст. Русе, Печатна база при РУ, 2011, ISBN 978-954-8467-26-1.
учебно пособие Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Методически насоки за провеждане на спортноподготвителни упражнения и игри в предучилищна възраст. Русе, Издателска база при РУ "А. Кънчев", 2013, ISBN 978-954-8467-92-6.
книга Илиева И., И. Илчев, К. Симеонов. Фитнес и балансирано хранене за повишаване на физическата и здравната култура на студентите. Русе, Издателски център при РУ, 2012, ISBN 978-954-8467-96-4.
други трудове Илиева И. Мотивацията за спортуване като фактор за интензификация на обучението по баскетбол в началното училище, Автореферат, 2008
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.