РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 81 до 98 от общо 98
доклад Станчева М., Ц. Димитров. Синтез и свойства на селенидите на празеодима. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 04.06.-05.06, т. VII Технически науки, 2009, стр. 117-121, ISBN 978-954-93-2944-5.
доклад Станчева М., Ц. Димитров. Нетрадиционен метод за получаване на водно стъкло от природни силицити. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 48, серия 9, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева М., Ц. Димитров. Получаване на алуминиеви соли от природни алумосиликати. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 39, серия 4.2, Русе, Печатна база на РУ, 2003, стр. 28-32, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева М., Ц. Димитров, В. Матева, Г. Господинов. Синтез и охарактеризиране на нови материали за полупроводниковата техника. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 45, серия 6, Русе, Печатна база на РУ, 2006, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева М., Ц. Димитров, В. Матева, Ж. Иванова. Изследване на микропродукти на основа калциев карбонат от отпадък. В: Годишник на Съюз на Учените Благоевград „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”, Благоевград,, том VI, част I, 2012, стр. 402.404
доклад Станчева М., Ц. Димитров, И. Станчева. Физикохимично изследване на кварц-каолинови отпадъчни продукти. В: Годишник на Шуменски Университет”Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Химия, Шумен, т. XXI B1, 2011, стр. 133-142, ISBN 1311-834X.
доклад Станчева М., Цв. Атанасова. Използване на СаСО3 – шлам като микропълнител. В: Научна конференция РУ, 2012, сборник доклади, т. 51; серия 9.1, Русе, 2012, стр. 235-239
доклад Станчева, М. Получаване на кварцови пясъци от находище Юнак за стъкларската промишленост. В: Научни трудове РУ”Ангел Кънчев”,том 41,серия 1.2, РУСЕ, 2004, стр. 84, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева, М. Изследване на глина от находище Брестовене като суровина в керамичното производство. В: Научни трудове РУ”Ангел Кънчев”,том 39,серия 4.2, РУСЕ, 2003, стр. 36-40, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева, М. Обогатяване на кварц-фелдшпатов пясък от находище “Средня”.. В: Научни трудове РУ”А. Кънчев”,том 39,серия 4.3, РУСЕ, 2002, стр. 39-43, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева, М. Технология за получаване на кварцови пясъци за кристално стъкло. В: XI Конференция по стъкло и керамика, Варна, 1993, стр. 312
доклад Станчева, М., Д. Добруджалиев. Чрез нови подходи – към повишаване качеството на обучение във Филиал-Разград на Русенския Университет „Ангел Кънчев”. В: Сб. научни трудове на II-та Национална конференция с международно участие „Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи ‘2009 ”, Русенски Университет”А.Кънчев”, 2009, стр. 98-103, ISBN ISSN 1314-0051.
доклад Стоянов Н.,Зл. Йорданова,М.Станчева. Синтез на селениди на циклични 1,3-дикетони. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2002, стр. 79-82, ISBN 1311-3321.
доклад Ц.Димитров, М. Станчева. Синтез на цирконови пигменти с участието на редкоземни елементи. В: IV Национална конференция по химия, Sofia, 2001, стр. 108-109
учебно пособие Станчева, М. Ръководство за упражнения по Обща и неорганична химия. Разград, Полиграф ООД, 2011, стр. 208, ISBN 978-954-712-526-1.
учебно пособие Цветан Димитров, Милувка Станчева. Технология на силикатните материали - ръководство за лабораторни упражниния.. РУ "Ангел Кънчев", Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 116, ISBN 978-954-712-594-0.
други трудове Doynov M., Ts. Dimitrov, M. Stancheva. Motion for technological scheme for synthesis of ceramics of waste, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 116
други трудове Stancheva M., Ts. Dimitrov, D. Daher. Synthesis of Ytterbium selenite and selenide, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 114
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.