РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 81 до 100 от общо 118
доклад Данев, П. Възстановяване на уплътнителната повърхност на бутала от автотракторна и селскостопанска техника. В: Трудове на ВТУ “А. Кънчев”,том ХХVІІІ, сер. 1,, Русе, 1986
доклад Данев, П. Изследване сцеплението на желязно покритие нанесено върху алуминиеви бутални сплави. В: НТК “Галвано `85”, Русе, 1985
доклад Данев, П. Охлаждаща способност на среди за закаляване на стомани на базата на олигомера на полиетиленовия окис. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1985
доклад Данев, П., и др. Система за регистриране и обработване на кривите на охлаждащите среди за закаляване. В: Научна конференция на СУБ – Русе и МТФ при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, стр. 29-34
доклад Данев, П., Д. Господинов. Възможност за подобряване на охлаждащата способност на продължително използвани масла за закаляване. В: 25 Юбилейна научна конференция МТФ 2007, Созопол, 2007
доклад Дочев Я., Д. Русев, П. Данев. Математическая модуль и численные результаты исследования теплового состояния при восстановления поршней двигателей. В: Трета международна конференция по диференциални уравнения и приложението им, Русе, 1985
доклад Калев В., П. Данев и др. Влияние на микродобавки от триетаноламин върху изменението на структурата и микротвърдостта на железни покрития след отгряване във вакуум. В: Втори международен научно- технически конгрес “Машиностроителни технологии `99, София, 1999, стр. 5-7
доклад Калев В., П. Данев, В. Стоянов. Структурни изменения настъпващи в желязно електролитно покритие след отгряване. В: НТК “Надежност-Ремонт-Експлоатация” Русе, Русе, 1998
доклад Костовска Ж., Ив. Михайлов, П. Данев и др. Охлаждаща способност на среди за закаляване с растителен или животински произход. В: Трети международен конгрес “Машиностроителни технологии `01”, София, 2001, стр. 367-369
доклад Матеев Б., П. Данев. Относно измерването на температури с термоелемент при високочестотно нагряване. В: Научни трудове ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХV, сер.2, Русе, 1994, стр. 320-327
доклад Минев Е., Р. Радев, В. Гагов, П. Данев, Р. Радева. Приложение на компютрите за подпомагане на учебната и научната дейност. В: Сборник научни трудове на ТУ-Габрово, Габрово, България, 2001, стр. 65-70
доклад Михайлов И., П. Данев. Приложение на вакуумното термично обработване в химическото машиностроене. В: Втора научно-приложна младежка конференция с международно участие ХИММАШ-89, с. Дюни, 1989
доклад Михайлов И., П. Данев. Вакуумното термообработване – екологично изгоден процес. В: Първа научна конференция “Актуални проблеми по опазване на природната среда в Разградска област”, Русе, 1988
доклад Михайлов И., П. Данев. Термично обработване на инструменти в промишлена вакуумна пещ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
доклад Николова М., П. Данев, И. Дерменджиев. Механични и трибологични свойства на вакуумно окси-карбонитрирана стомана 42CrMo4 – Част 2. В: II-ра НКМУ „Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика‘ 2012, София, 2012, ISBN 1313-8308.
доклад Николова М., П. Данев, И. Дерменджиев. Състав и структура на вакуумно окси-карбонитрирана стомана 42CrMo4 – Част 1. В: II-ра НКМУ „Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика‘ 2012, София, 2012, ISBN 1313-8308.
доклад П. Данев, Н. Фердинандов. Вакуумно оксикарбонитриране на твърди наварени слоеве с електроди ESAB.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, том 1, Созопол, 2007, стр. 177-183
доклад П. Данев, Н. Фердинандов. Повърхностно уякчаване с ТВЧ на твърди наварени слоеве.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, Созопол, 2007, стр. 171-177
доклад П.Данев,Борис Борисов и др. Разработване на компютърна система за регистриране на кривите на охлаждане на течни среди за закаляване и изследване на подходите за математическа обработка.. В: Научни трудове, РУ „А. Кънчев”,, 2001
доклад Радева Р., Д. Господинов, П. Данев. Охлаждаща способност на вакуумно масло за закаляване Durixol H222. В: АМТЕХ’2003, Варна, 2003, ISBN 1312-0859.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.