РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 81 до 88 от общо 88
доклад Петко Машков, Беркант Гьоч, Христо Белоев, Тамара Пенчева. Оптимизация на работата на светодиоди, чрез активно охлаждане при високи температури на околната среда. В: XV Национална конференция по осветление с междунарадно участие LulLigt 2014, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, стр. 48-52, ISBN 1314-0787.
доклад Петко Машков, Беркант Гьоч, Христо Белоев, Тамара Пенчева. Спектрални характеристики и термични изследвания на светодиодна лампа. В: XV Национална конференция по осветление с междунарадно участие LulLigt 2014, София, Издателска къща "Св. Иван Рилски", 2014, стр. 53-57, ISBN 1314-0787.
доклад Попов Д., П. Машков, Й. Димов. Електродвижещи сили. Електродвижещо напрежение. В: Научни трудове на РУ 2004, Bulgaria, 2004, стр. т. 41, с. 6.1, 2004,
доклад Попов Д., П. Машков, Й. Димов, Димитров Е. Насочена излъчвателна способност на телата. В: Научни трудове на РУ, том 38, серия 9, Bulgaria, 2001, стр. стр. 55 – 57
доклад Попов Д., П. Машков, П. Дочева. Състав на тънки окисни слоеве, получени чрез реакционно магнетронно разпрашване. В: НК - Габрово, Габрово, 1992
доклад Попов, Д., Д. Манова, П. Машков, Д. Дочев. Характеристика на газовия разряд при реакционно магнетронно разпрашване. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ ''Ангел Кънчев'' Русе 1994; Сборник трудове ''Физика, математика и информатика', Bulgaria, 1994, стр. стр. 104 – 110
доклад Попов, Д., П. Машков, В. Матеев, Ц. Котларова. Окисление на тънки Al и Ti слоеве след нанасянето им във вакуум чрез магнетронно разпрашване. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ ''Ангел Кънчев'' Русе 1994, Научни трудове на ВТУ ''Ангел Кънчев'' ''Физика, математика и информатика" том ХХХV серия 8, Bulgaria, 1994, стр. стр. 111- 117
доклад Ц. Узунов, Д. Попов, П.Машков, Т. Пенчева; ; докл. На юб. Сесия ВНВУ ''В. Левски'' 18 – 21 06. 1987; В. Търново; Сб. Научни трудове ИЗД. В. Търново, кн. 7, Технология на обработване на металите; стр 2. Получаване на покрития от леснотопими стъкла чрез високочестотно разпрашване във вакуум. В: На юб. Сесия ВНВУ ''В. Левски'' 18 – 21 06. 1987; В. Търново; Сб. Научни трудове ИЗД. В. Търново, кн. 7, Технология на обработване на металите, Bulgaria, 1987, стр. стр 224 – 229
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.