РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 81 до 100 от общо 102
учебно пособие Пометкова, Я. Кратка българска граматика в слайдове (електронно издание). Русе, Университетско издателство, 2014, стр. 800 слайда, 367 MB, ISBN 978-954-712-615-2.
учебно пособие Пометкова, Я. Синтаксис. Семинарни упражнения за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 130, ISBN e-learning.uni-ru.
учебно пособие Пометкова, Я. Морфология. Семинарни упражнения за дистанционно обучение. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 130, ISBN http://e-learning.
учебно пособие Пометкова, Я. Съвременен български език. Синтаксис (Упражнения. Тематичен справочник). Русе, РУ, 2006, стр. 193, ISBN 10: 954-712-335-1.
учебно пособие Пометкова, Я. Съвременен български език. Морфология (Упражнения. Тематичен справочник). Русе, Русенски университет, 2006, стр. 107, ISBN 10: 954-712-336-Х.
книга Бенин, Н., А.Джамбазов, В.Донева, Д.Камаринчева, Д.Димитрова, Д.Цонева, Е.Недкова, И.Сиракова, Н.Ненов, Р.Русев, Я.Пометкова. Бъзовец. Селищно проучване. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 387, ISBN 954-8190-41-9.
книга Недкова Е.,Я. Пометкова- редактори и съставители. Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р.Русев. Русе, Издателски център на РУ" А. Кънчев", 2016, стр. 540, ISBN 978-954-712-696-1.
книга Недкова, Е., Я. Пометкова- редактори и съставители. 50 г. катедра БЕЛИ- традиции, научни търсения, постижения.. Русе, Русенски у-т, 2017, стр. 203, ISBN 978-954-712-735-7.
книга Съставители и редактори: Пометкова, Я., Недкова, Е. "50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения". Русе, Акад. изд. на РУ, 2017, стр. 203, ISBN 978-954-712-735-7.
книга Съставители: Бенин, Н., Р. Русев, Н. Ненов, В. Донева, М. Душкова, Н. Бенин, Я. Пометкова, Е. Недкова, Д. Камаринчева. Арнаудов сборник. Том 7. Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 445, ISBN 978-619-7058-06-2.
книга Съставители: Бенин., Н, Р. Русев, Н. Ненов, В. Донева, М. Душкова, Я. Пометкова, Е. Недкова. Арнаудов сборник. Том 6. Русе, Лени-Ан, 2010, стр. 526, ISBN 978-954.8190-76-3.
книга Съставители: Е. Недкова, Я. Пометкова. Изследване речта на носителите на съвременния български език. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 80, ISBN 978-619-7071-30-6.
книга Съставители: Здравкова Зл., Г. Лечева, Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова,. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга VІІІ.. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 122, ISBN 1313-7395..
книга Съставители: Здравкова Зл., Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга V. Русе, Унив. изд. РУ, 2013, стр. 164, ISBN ISSN 1313-7395.
книга Съставители: Ненов Н,В. Донева, Р. Русев, М. Душкова, Е. Недкова, Я. Пометкова. Арнаудов сборник, том 5. Русе, Лени-Ан, 2008, стр. 506, ISBN 978-954-8190-57-2.
книга Съставители: проф. Ив. Недев, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова, д-р Я. Пометкова, доц. Р. Русев. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга ІІ. В памет на проф. Славчо Иванов. Силистра, ТИБО, Силистра, 2007, стр. 453, ISBN 954 759 184 - 3.
книга Съставители: Р. Русев, Я. Пометкова, Е. Недкова и др. Арнаудов сборник, Том 9. Русе, Лени-Ан, 2017, стр. 580, ISBN 978-619-7058-49-9.
книга Съставители: Русев,Р.,.. Я. Пометкова и др. Арнаудов сборник, Том 8. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 465, ISBN 978-619-7058-33-8.
книга Съставители: Я. Пометкова и колектив. Арнаудов сборник. Том 10. Русе, Лени-Ан, 2018, стр. 516, ISBN 978-619-7058-64-2.
други трудове Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с адвербиализации и номинализации, Хабилитационен труд (СНС към ВАК), 2007, стр. 211 с.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.