РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 81 до 97 от общо 97
доклад Витлиемов, В.Г., И.В. Иванов, Р.Р. Танов. Двустепенна, по части праволинейна фрикционна брахистохрона. В: Доклади на научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово, Габрово, Т. 2, 1995, стр. 108-113, ISBN 954-683-015-1.
доклад Витлиемов, В.Г., Л.Г. Даскалова. Задача за брахистохронно равнинно търкаляне на ротационно твърдо тяло по неподвижна цилиндрична повърхнина. В: Юбилеен сборник "100 год. от рожд. на акад. Ив. Ценов", Враца, Т. 1, 1983, стр. 61-65
доклад Илиев, В.И., С.Ц. Стоянов, В.Г. Витлиемов. Оптимално разпределяне на сумарното изместване при проектира не на цилиндрични зъбни предавки. В: Научни трудове на ВНВУ - В.Търново, В.Търново, Т.7, 1977, стр. 207-213
учебник Цонев, С., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Методи за оптимизация. 2. попр. изд., [Библиотека за докторанта], Русенски университет, Русе, 2004, стр. 248, ISBN 954-712-229-0.
учебник Цонев, С., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Методи за оптимизация. 1. изд., [Библиотека на докторанта], Русенски университет, Русе, 2003, стр. 248, ISBN 954-712-193-6.
учебно пособие Белниколовски, Б.Г., И.М. Кралов, В.Г. Витлиемов, С.Г. Стоянов, В.Н. Петров, В.С. Боздуганова, Д.Д. Валачев, Б.М. Илиев. Дванадесет изпитни теста по Механика. Технически университет, София, 2004, стр. 134, ISBN 954-438-453-7.
учебно пособие Витлиемов, В.Г. Формулирование новых из поставленных задач по Механике: Методическое пособие. Руссе, Академическое издательство „Руссенский университет”, 2019, стр. 80, ISBN 978-619-7135-14-5.
учебно пособие Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови от поставени задачи. Методическо помагало. 2-ро прераб. и доп. изд. Русе, Университетско издателство, 2016, стр. 80, ISBN 978-619-7135-09-1.
учебно пособие Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови от поставени задачи по Механика. (Учебно-методично помагало). Русенски университет, Русе, 2001, стр. 38, ISBN 954-712-129-4.
учебно пособие Партинов, П.Д., Г.К. Габровски, Л.Г. Даскалова, И.А. Луканов, В.Г. Витлиемов. Ръководство за решаване на задачи по теоретична механика. Част II. Динамика. 1. изд., 1982; 2. попр. изд. 1985, 3. доп. изд., ВТУ-Русе, 1988, стр. 130, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-Х.
учебно пособие Стоянов С.Г., В.С. Боздуганова, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Механика 1. Практически упражнения по кинематика и статика с MATLAB. Катедра "Техническа механика", Русенски университет (Деп. в Библ. на РУ), 2006, стр. 60, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ.
учебно пособие Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Статика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 68, ISBN 978-954-712-413-4.
учебно пособие Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Кинематика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 68, ISBN 978-954-712-411-0.
учебно пособие Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Динамика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 104, ISBN 978-954-712-416-5.
учебно пособие Тончев, Й., В.Г. Витлиемов. Оптимизация с MATLAB. Прагматичен подход. [Библиотека за докторанти]. Русе, Университетско издателство, 2013, стр. 250, ISBN 978-954-712-593-3.
учебно пособие Цонев, С., В.С. Боздуганова, В.Г. Витлиемов. Упражнения по Механика с MATLAB. (1. изд., 2006; 2. изд., 2007); 3. изд., Катедра “Техническа механика”, Русенски университет (Деп. в Библ. на РУ), 2008, стр. 52, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ.
патенти и др. Стоянов В.А., В.Г. Витлиемов, С.Н. Стойков, А.Й. Стоянов. Устройство за деблокиране на игли от разпръсквачи на горивовпръскващи дюзи, Авторско свидетелство, (Бюлетин № 4 на ИНРА, 1993, 4c.), No BG 51393 A,1991.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.