РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 81 до 100 от общо 117
доклад Михайлов, Н., В. Стоянов, Б. Евстатиев. Компютърна система за изследване температурното поле в бройлерна ферма. В: Енергиен форум 2006, том 1, секция I, Международен дом на учените ”Ф. Ж. Кюри”, Варна, 2006, стр. 185-188
доклад Мюмюн А., К. Андонов, В. Стоянов. Енерго-икономичен модел на квартална когереционна централа. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България, Русе, Примакс, 2012, стр. 145 – 149, ISBN 978-954-8675-36-9.
доклад Недев Н., Андонов К., Стоянов И., Стоянов В. Технико-икономическа оценка на PV станции за зареждане на електрически превозни средства в условията на трансграничния район. В: Научно-технически семинар 14-15 юни, Русе, 2012
доклад Стоянов В. Намаляване на разхода на енергия в инсталация за топла вода. В: XXII Международен симпозиум “Управление на енергийни, индустриални и екологични системи”, София, 2014, стр. 25 - 28
доклад Стоянов В. Б. Адаптивно управление на температурно-влажностни процеси в животновъдно помещение. В: Научни трудове на ВВОВУ – В. Търново, кн. № 42, В. Търново, 1996, стр. 118 - 123
доклад Стоянов В. Б. Векторна оптимизация на температурно-влажностни процеси в животновъдно помещение. В: Научни трудове на ВВОВУ – В. Търново, кн. № 42, В. Търново, 1996, стр. 124 - 129
доклад Стоянов В. Б. Управление на температурата на пода в свиневъдно помещение. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXV, серия 11, Русе, 1994, стр. 122 - 127
доклад Стоянов В. Б., Е. К. Кузманов. Система за регулиране чесотата на въртене на асинхронен двигател с кафезен ротор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXIV, серия 3, Русе, 1982, стр. 23 - 28
доклад Стоянов В. Б., К. Й. Андонов. Аналитичен модел на схема с управляема естествена вентилация за свиневъдно помещние. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXV, серия 11, Русе, 1994, стр. 114 - 121
доклад Стоянов В. Б., К. Й. Андонов. Моделиране на температурно-влажностните процеси в животновъдно помещение. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXII серия 11, Русе, 1989, стр. 138 -143
доклад Стоянов В. Б., П. И. Даскалов. Автоматизирана система за управление на температурния режим на вакуумна пещ. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXVIII, серия 3, Русе, 1986, стр. 39 - 42
доклад Стоянов В. Б., Р. И. Шишков. Високотемпературна вакуумна пещ с програмируема нагряване. В: Научно - приложна конференция Електросъпротивително нагряване, Балчик, 1982, стр. 25 - 30
доклад Стоянов В. Б., С. Г. Стоянова. Управление на температурата във вакуумна пещ за термично и химикотермично обработване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXII, серия 10, Русе, 1989, стр. 25 - 30
доклад Стоянов В., Д.Димов, П.Даскалов. Система за автоматично регулиране на температурата на повърхността на пода на свиневъдна сграда. В: Втора национална младежка школа по “Автоматизация и роботизация на процесите в селското стопанство”, Русе, 1988
доклад Стоянова Св.Г., В.Б.Стоянов. Методика за параметрична оптимизация на регулатори. В: Втора научна конференция “15 години Технологичен колеж – гр. Разград”, том 38, серия 10, Разград, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2001, стр. 235 – 238
доклад Стоянова Св.Г., В.Б.Стоянов. Алгоритми за управление технологични обекти от висок ред с големи закъснения. В: Втора научна конференция “15 години Технологичен колеж – гр. Разград”, том 38, серия 10, Разград, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2001, стр. 239 – 245
доклад Христозов, С., Н. Вълов, Д. Иванова, В. Стоянов. Контрол на параметрите в експериментална сушилня. В: Студентска научна сесия, Русенски университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2011, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
доклад Яков В. И., Р. С. Цонев, В. Б. Стоянов. Синтез на система за автоматично управление на електрохимичен обект.. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXII, серия 10, Русе, 1989, стр. 67 - 72
учебник Стоянов В. Б. Сензорна техника. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 126, ISBN ISBN 978-954-712-.
учебник Стоянов В. Б. Елементи на системите за автоматизация.. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 168, ISBN ISBN 978-954-712-.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.