РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 81 до 98 от общо 98
доклад Христозов, С., Н. Вълов, Д. Иванова, В. Стоянов. Контрол на параметрите в експериментална сушилня. В: Студентска научна сесия, Русенски университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2011, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
доклад Яков В. И., Р. С. Цонев, В. Б. Стоянов. Синтез на система за автоматично управление на електрохимичен обект.. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” - Русе, том XXXII, серия 10, Русе, 1989, стр. 67 - 72
учебник Стоянов В. Б. Основи на автоматизация на технологични процеси. Учебник.. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 1998, стр. 168, ISBN 978-954-8675-36-9.
учебно пособие Лехов Г. Л., В. Б. Стоянов. Въведение в теорията на автоматичното управление. Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база на ВТУ „Ангел Кънчев”, 1994, стр. 74, ISBN 954 712085-9.
учебно пособие Стоянов В. Б. Автоматизация на процеси в земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Методични указания за провеждане на упражнения.. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 1998, стр. 88, ISBN 978-954-8675-36-9.
учебно пособие Стоянов В. Б. Основи на автоматизация на технологични процеси. Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 1997, 95 с. Основи на автоматизация на технологични процеси. Ръководство за упражнения.. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 1997, стр. 95, ISBN 954 712085-9.
учебно пособие Стоянова С. Г., В. Б. Стоянов. Автоматизация на технологични процеси. Ръководство за лабораторни упражнения.. Русе, Печатна база на РУ „Ангел Кънчев”, 2000, стр. 96, ISBN 954 712085-9.
учебно пособие Стоянова С. Г., В. Б. Стоянов. Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на технологични процеси. Русе, Печатна база на ВТУ „Ангел Кънчев”, 1989, стр. 95, ISBN 954 712085-9.
учебно пособие Стоянова С. Г., В. Б. Стоянов. Ръководство за семинарни упражнения и курсова работа по автоматизация на технологични процеси. Русе, Печатна база на ВТУ „Ангел Кънчев”, 1989, стр. 50, ISBN 954 712085-9.
книга Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
други трудове Стоянов В.Б. Изследване процесите на климатизация в животновъдно помещение, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен ”доктор”, 1998, стр. 32
други трудове Стоянов В.Б. Изследване процесите на климатизация в животновъдно помещение, Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”, 1998, стр. 160
патенти и др. Андонов К., Ив.Евстатиев, Д.Димов, Пл.Даскалов, Кр.Мартев, В.Стоянов, Пл.Минков, Н.Марков. Устройство за комплексна механизация за животновъдна сграда, Патент, No 50851/21.06.1994г,1994.
патенти и др. Андонов К., Пл. Минков, Н. Марков, Ив. Евстатиев, Д. Димов, Пл. Даскалов, Кр. Мартев, В. Стоянов, Л. Михайлов. Устройство за хранене на животни, патент, No 51585,1995.
патенти и др. Андонов К., Пл.Даскалов, Кр.Мартев, Д.Димов, Ив.Евстатиев, В.Стоянов. Животновъдна сграда с управляема естествена вентилация, Патент, No 51998,1994.
патенти и др. Андонов К., Пл.Минков, Н.Марков, Ив.Евстатиев,Д.Димов, Пл.Даскалов, Кр.Мартев, В.Стоянов, Л.Михайлов. Устройство за хранене на животни, Патент, No 51585/11.07.1994г,1995.
патенти и др. Андонов, К. Й., Кр. Ениманев, Д. Иванова, Р. Иванов, К. Коев, В. Стоянов, Д. Димов. Устройство за сушене и съхранение на селскостопанска продукция, патент BG, No 64325 В1,2004.
патенти и др. Даскалов П. И., В. Б. Стоянов № 42646 – 14.08.1986, G 06 F 15/31, Бюлетин за изобретения, № 1, 1988. Устройство за задаване на функция за управление, Авторско свидетелство, No 42646, G 06 F 15/,1988.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.