РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 801 до 820 от общо 822
учебно пособие Николов Д.Г., М.Ц. Трифонов, П.С. Петров, С.И. Раевска. Ръководство за лабораторни упражнения по заваряване. Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1986, стр. 88, ISBN -.
учебно пособие Николов Д.Г., С.Х Христов, Б.Р. Матеев, Х. Й. Маринов, П.С. Петров, М.Ц. Трифонов, С.И.Раевска. Ръководство за курсов проект по заваряване на металите. Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1984, стр. 167, ISBN -.
учебно пособие Николов Д.Г., С.Х. Христов , Б.Р. Матеев, Х. Й. Маринов , П.С. Петров , М. Ц. Трифонов. Ръководство за лабораторни упражнения по технология на металите /Раздел ЗАВАРЯВАНЕ/. Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1976, стр. 62, ISBN -.
учебно пособие Николов Д.Г., С.Х. Христов, Б.Р. Матеев, Х. Й. Маринов, М.Ц. Трифонов, П.С.Петров. Ръководство за лабораторни упражнения по заваряване на металите. Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1977, стр. 97, ISBN -.
учебно пособие Попов Г., Б. Томов, М. Кръстев, Е. Пенева, В. Гагов, Д. Маджов. Ръководство за курсов проект по обработване на металите чрез пластично деформиране. Русе, Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, 1985, стр. 270, ISBN -.
учебно пособие Попов Г., В. Гагов, А. Меднев, П. Рачев, Г. Николов,П. Петров М. Трифонов,. Ръководство за учебна практика по технология на металите. Русе, Висше техническо училище „Ангел Кънчев”, 1985, стр. 120, ISBN -.
учебно пособие Христов, Ст.Хр., Д.Г.Николов, П.Ст.Петров. Ръководство за лабораторни упражнения по заварени конструкции и заваряемост на машиностроителните материали. гр.Русе, Печатна база, ВИММЕСС, 1981, ISBN 4376.
книга Данев П., Д. Алексиева-Данева. Термичното обработване-история, магия, изкуство, призвание и много любов. Русе, Студио колор, 2009, стр. 108, ISBN 978-954-337-073-3.
книга Кънев М., Узунов Ц., Тодорова С., Ховсепян П., Дочев Д.Д. Вакуумно метализиране. София, Техника, 1986, ISBN 3417-2-86.
други трудове Гагов, В. Механо-физични особености при взривно уякчаване на металите, дисертационен труд, 1990
други трудове Шишков Р И. Вакуумно дифузионно метализиране, дисертация за присъждане на научната степен "ДОКТОР на ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ", 2004, стр. 540
други трудове Шишков Р И. Хромиране на въглеродни стомани във вакуум, дисертация за присъждане на научната степен "кандидат на технимческите науки", 1981, стр. 210
други трудове Янков Е. Изпитване на листови материали при двумерен опън чрез хидравлично издуване, Дисертационен труд, 2015,https://www.researchgate.net/publication/275336186_Thesis_SHEET_MATERIALS_TESTING_USING_BIAXIAL_HYDRAULIC_BULGE_TEST, стр. 182
патенти и др. АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - Казанджиев Д.И., Дочев Д.Д., Кънев М.Й., Георгиев Г.П. Вакуумна инсталация за нанасяне на покрития чрез магнетронно разпрашване, , No ,1989.
патенти и др. АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - Кънев М.Й., Дочев Д.Д., Шишков Р.И. Устройство за нанасяне на покрития във вакуум върху вътрешни повърхнини на детайли, , No ,1980.
патенти и др. АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И. Устройство за нанасяне на покрития във вакуум с магнетронно разпрашване, , No ,1985.
патенти и др. АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО - Михайлов Ив., Тошков В., Трифонов Д.И., Дочев Д.Д. Вакуумна пещ за химико-термична обработка в тлеещ разряд, , No ,1985.
патенти и др. Апрахамян Б., М. Николова , В. Захариева. Контакт на електрически апарат, публикуван в Официален бюлетин бр. 11, 2014, Патент за полезен модел, рег. No 2001, заявка No 002647 от 21.10.2013, No 002647/2,2014.
патенти и др. ПАТЕНТ - Кънев М., Узунов Ц., Попов Д., Дочев Д., Дочева П., Казанджиев Д. Метод за получаване на слънцезащитни и декоративни покрития., Патент, No 40895/18.04.94,1994.
патенти и др. Трифонов Д., А.Букев, Р.Шишков. Високотемпературен нагревател, Устройство - авторско свидетелство, No рег.№ 55406, НО5В,1980.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.