РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 821 до 840 от общо 885
доклад Цонев М., К. Райков, В. Цонев, Й. Русева, Н. Бенчева. Програмируем контролер за управление на електродомакинска печка. В: The Eight National Scientific and Applied Science Conference “ELECTRONICS `99”, Sofia, 1999, стр. 92 – 96
доклад Цонев, В. Един начин за намаляване на броя на необходимите набори за проверка на работоспособността на модулни дешифратори. В: Научни трудове на ВТУ"Ангел Кънчев", Русе, 1981
учебник Беджев Б. Й., В. А. Мутков. Кодиране и сигурност в телекомуникационните мрежи - записки. РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2009, ISBN 978-954-9641-46–2.
учебник Бенчева Н., Й. Русева, В. Цонев. Микропроцесорна схемотехника. Микроконтролер PIC18FXX2. Развойна среда MPLAB 7.4х. Русе, Печатна база, 2007, стр. 307, ISBN 13: 978 954 .
учебник Илиев М. П., Г. Кръстев, К. Манев. Въведение в комуникационните и геоинформационни технологии. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-370-035-6.
учебник Илиев, И.П. Безжични технологии за пренос на данни. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, ISBN 978-954-8467-37-7.
учебник Илиев, Т. Цифрови телевизионни системи. Русе, Русенски университет, 2008, ISBN 978-954-92137-8-2.
учебник Петков, Г., Илиев, Т. Цифрова обработка и пренос на сигнали – записки. Русе, Русенски университет, 2005, ISBN 954-712-308-4.
учебник Радев, Д. ОСНОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ: Телетрафично проектиране. София, Колбис, 2008, стр. 274, ISBN 987-954-8921-27-5.
учебник Радев, Д. ОСНОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ: Теория на телетрафика. София, Колбис, 2008, стр. 202, ISBN 978-954-8921-22-0.
учебник Радев, Д., Иванова, Е., Станковски, Д. Компютърни комуникации – практикум. Русе, Русенски университет, 2009, стр. 87 стр, ISBN 978-1-6096.
учебник Радев, Д., Илиев, Т., Христов, Г. Компютърно моделиране на телетрафични системи. Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 244, ISBN 978-954-370-038-7.
учебник Цонев, В. Импулсни и цифрови усройства (записки). Русе, Печатна база на РУ, 2003
учебник Цонев, В. Цифрова схемотехника (записки). Русе, Печатна база на РУ, 2000
учебник Юдов Д., М. Илиев. Токозахранващи устройства. Варна, Галера, 2000, стр. 268, ISBN 954-712-072-7.
учебно пособие Бенчева Н., Й. Русева. Микропроцесорна схемотехника, Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база, 2006, стр. 131, ISBN 10: 954-712-.
учебно пособие Бороджиева, А. Импулсна и цифрова схемотехника. Лабораторен практикум със съвременни схемни решения – FPGA (част 2). Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2020, стр. 100, ISBN 978-954-712-803-3.
учебно пособие Бороджиева, А. Импулсна и цифрова схемотехника. Лабораторен практикум със съвременни схемни решения – FPGA (част 1). Русе, Академично издателство, 2019, стр. 100, ISBN 978-954-712-783-8.
учебно пособие Бороджиева, А. Импулсна и цифрова схемотехника - Протоколна тетрадка за практически упражнения. Русе, Академично издателство „Русенски университет”, 2017, стр. 100, ISBN 978-954-712-723-4.
учебно пособие Бороджиева, А. Комуникационни вериги – протоколна тетрадка за практически упражнения. Русе, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 80, ISBN 978-954-712-695-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.