РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 861 до 880 от общо 882
книга Yang, Gi-Chul, Ao, Sio-Iong, Gelman, Len, S. Iliev. Transactions on Engineering Technologies. Netherlands, Springer Netherlands, 2015, pp. XI, 773, ISBN 978-94-017-9803-7.
книга Лилов, Ц., Ц. Петков, К. Бързев, Н. Гатев, Н. Колев, (книга), Изд. “Техника”, София, 1985. Работа на ДВГ с добавки към традиционните горива. София, Техника, 1985, стр. 130, ISBN 3163-4-85.
други трудове Mollova, G., B. Pencheva. Investigation of Dynamic Behaviour of Gear Trains., доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2018,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/TF.pdf, pp. 16 - 21
други трудове Илиев С. Изследване разпръскването на течни горива с помощта на енергията на разширяващ се газ при незавихрени струи, дисертационен труд, 2010, стр. 141
други трудове Илиев С. Изследване разпръскването на течни горива с помощта на енергията на разширяващ се газ при незавихрени струи, автореферат, 2010, стр. 32
други трудове Тотев, Т. Влияние на съгласуването между ДВГ и ХДП върху ускоряемостта и горивната икономичност на трактора, Дисертационен труд, 1989, стр. 157
други трудове Тотев, Т. Влияние на съгласуването между ДВГ и ХДП върху ускоряемостта и горивната икономичност на трактора, Автореферат на кандидатска дисертация, 1989, стр. 36
патенти и др. Ангелов Б., В. Хараланова. Обобщен алгоритъм за функционално-структурен анализ на техническите системи, Сертификат за притежаване на авторски права, издаден от Агенция, No 09102014,2014.
патенти и др. Ангелов Б., Стр. Енчев, Св. Матеев. Обобщен модел за проектиране на техническите системи, Сертификат за притежаване на авторски права, издаден от Агенция, No 10102014,2014.
патенти и др. Андонов, К. Й., Кр. Ениманев, Д. Иванова, Р. Иванов, К. Коев, В. Стоянов, Д. Димов. Устройство за сушене и съхранение на селскостопанска продукция, патент BG, No 64325 В1,2004.
патенти и др. Иванов, Р., Р. Русев, Е. Аврамов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Уредба за изпитване на пневматични гуми, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 2338 U1,2016.
патенти и др. Илиев Л., Г. Ангелов, В. Иванов. Устройство за упавление на момента на запалване на двигател с вътрешно горене, Авторско свидетелство, No 32952,1983.
патенти и др. Младенов М., В. Иванов. Горивна уредба на дизелов двигател, Авторско свидетелство, No 49459,1993.
патенти и др. Младенов М., В. Иванов. Горивна уредба на дизелов двигател, Авторско свидетелство, No 47602,1993.
патенти и др. Осиковски Б., Л. Илиев, В. Иванов. Устройство за електроискрово запалване на двигатели с вътрешно горене, Авторско свидетелство, No 32798,1982.
патенти и др. Петков Ц. И., Хаджиев К. Метод и система за разслояване на горивовъздушната смес, патент, No 50571,1995.
патенти и др. Русев Р.Г.,Стоянов С.Г.,Иванов Р.П.,Русев Б.Д. Навесно устройство за теглителни машини, Патент, No 51)Int.CL., A01B ,2006.
патенти и др. Станчев Д., Р. Иванов, Д. Иванов. Метод за определяне на коефициентите на условно увеличение на масата на транспортни машини., Автоско свидетелство, No N47759, G01L 5/13,1990.
патенти и др. Станчев,Д., Д.Иванов, Р.Иванов, Г.Тодоров, А.Смрикаров. Метод за определяне на натоварването на двигател с вътрешно горене, Авторско свидетелство за изобретение, No 46251,1992.
патенти и др. Стоянов, В., Й. Драгиева, Г. Кадикянов, Е. Маринов, А. Павликянова. Покритие върху детайли от алуминий и алуминиеви сплави, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 1465 U1,2011.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.