РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 861 до 880 от общо 902
други трудове Бенин, Никола. Бенин, Н. Афоризмите на Йордан Йорданов между философията и нравствеността. – В: Кактус в джоба. Афоризми и сатирични миниатюри. Русе: Авангард принт. ISBN 978-954-337-315-4, редактор, 2016,https://literature888.wordpress.com/2019/01/18/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%
други трудове Бенин,Никола. Паметник на 5й пеши дунавски полк, рецензия, 2012,https://www.researchgate.net/publication/330451851_PAMET_ZA_PAMETNIKA_NA_5-j_PESI_DUNAVSKI_POLK
други трудове Борисова, Е., М. Душкова. Към Слънчевата страна на Иво Андрич [Фийчър], Култура, N 1, 2019, стр. 44-57
други трудове В. Донева. Минувачи и пътници, Рецензия за книгата "Улици и кораби" на Иван Станков, изд. Фабер, В.Търново 2017 в "Литературен вест, 2017, стр. с. 5
други трудове В. Донева. Руси Русев- Предизвикан портрет "словото ме изповядва", литературна анкета в сп. " Брод", бр. 13, 2016
други трудове Велислава Донева. Моят Господ е силен и храбър, Рецензия за книгата "В Русе с Елиас Канети" на Веселина Антонова и Иво Жейнов, в: Алманах за история, 2017, стр. 384-386
други трудове Донева В. "Татко беше един необикновен човек! Аз обожавах баща си", интервю със Стоянка Мутафова в, 2014, стр. 6-7
други трудове Донева, В. Три километра в час. - Литературен вестник, N 4, 28.01.-03.02.2015, Рец. за "Спомени за вода", книга от Иван Станков, Велико Търново, Фабер, 2014., 2015,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1431.pdf, стр. 5
други трудове Донева, В. Знаци на човечност. Рец. за "Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнадуов" от Руси Русев. Русе, 2013, Проглас. Филологическо списание, Книга 2, ISSN 0861-7902, 2014, стр. 119-122
други трудове Донева, В. Библията и българската модерна драма от първата четвърт на ХХ век, Дисертация, 2011, стр. 530
други трудове Донева, В. Библията и българската модерна драма от първата четвърт на ХХ век, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, Русенски , 2011, стр. 30
други трудове Донева, В. Горе, при камбаната, Литературен вестник, бр.17, 10-16.05.2017, с.3, Рецензия за книгата "Камбаната" на Недялко Славов, ИК "Хермес", Пловдив, 2016, 2017
други трудове Донева, В. Моят Господ е силен и храбър В:Алманах за историята на Русе, том XVIII, Русе, изд. Лени-Ан, ISSN: 1312-0980, Рецензия, 2017, стр. 384-386
други трудове Донева, В. За верността на изследователя. Рец. за монографията "Semper Idem : Константин Константинов. Поетика на късните разкази" от М. Душкова. - Литературен вестник, №2, 15-21.01.2014, рецензия, 2014,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1368.pdf, стр. 5
други трудове Душкова, М. Публикации на доц. д-р Мира Душкова за Константин Константинов (2006–2018), Библиография. – LiterNet, 16.03.2019, № 3 (232), 2019,https://liternet.bg/publish/mdushkova/mira-dushkova-konstantinov.htm
други трудове Душкова, М. Българското възраждане в 100 артефакта. - Култура, Рец. за Ненов, Н. 100 артефакта от героичното време. Визуални разкази за музея. София: Импресарско-и, 2018,http://www.kultura.bg/media/file/phpUkVcot8878.pdf, стр. 58-59
други трудове Душкова, М. Константин Мутафов – идеалист и съзидател. - Литературен вестник, Рец. за Донева, В., В. Антонова, Ст. Вичев. Константин Мутафов. Животоописание. Творчество. Русе, 2017,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1545.pdf, стр. 3
други трудове Душкова, М. Русе 2014. - Света гора, № М (13). Велико Търново. Изд. Фабер, Литературен обзор, 2014, стр. 458-462
други трудове Душкова, М. “И сякаш наистина нищо и никога не е било…”. – Литературен вестник, N 7, Рецензия за Силвия Томова, “Тит от Никомедия” [роман], ИK „Жанет-45“, Пловдив, 2012, 2013,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1320.pdf, стр. 5
други трудове Душкова, М. Формули за живот: свобода, човечност, духовна сила. Рец. за Константинов, К. Път през годините. Неиздадени спомени. С., НБКМ, 2011., Електронно списание LiterNet, 29.01.2012, № 1 (146), 2012,http://liternet.bg/publish/mdushkova/kkonstantinov.htm

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.