РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 941 до 960 от общо 992
учебно пособие Илиев В., М. Марков, Пл. Христова, Р. Русев. Програмиране и използване на компютрите – I част. Алгоритми. Ръководство за упражнения, второ преработено издание. Русе, печатна база на РУ, 2004, стр. 100, ISBN 954-712-280-.
учебно пособие Илиев В., М. Марков, Пл. Христова, Р. Русев. Ръководство за упражнения по Програмиране и използване на компютрите – I част Алгоритми. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 101, ISBN 954-712-280-.
учебно пособие Илиев В., М. Марков, Пл. Христова, Р. Русев. WEB сайт по дисциплината ПИК1 част. Алгоритми. Русе, ...., 2004, ISBN ......
учебно пособие Илиев В., П. Сигалов, К. Попов, М. Марков, К. Григорова, Пл. Христова, Р. Русев, С. Чернев. WEB сайт на дисциплината Програмиране и използване на изчислителни системи, направен по учебника Програмиране Турбо Паскал. Русе, ...., 2005, ISBN .....
учебно пособие Илиев В., Пл. Христова, М. Марков, Р. Русев, А. Стойкова. Текстообработка, електронни таблици, бази от данни, Ръководство за упражнения, второ преработено издание. Русе, „Алис” ООД, 1995, ISBN TEMPUS JEP 4016.
учебно пособие Крачанов К. Д., И. Н. Станев. (Ред. В.Тодоров). Система за управление на робокар с ограничен български език. "Ръководство за лабораторни упражнения по роботика". - II част. София. България, ТУ София, 1989, стр. 218-273, ISBN П-No 367 / 89.
учебно пособие Маноилов, Пл., А. Бороджиева, М. Желязов. Симулиране на устройства за цифрова обработка и пренасяне на сигнали с VHDL. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 160, ISBN 978-954-712-459-2.
учебно пособие Младенов, Ю., Д. Атанасова. Проверяване на инструменти за нарязване на зъбни колела с еволвентен профил (ръководство за упражнения). Русе, Печатна база на РУ, 2004, ISBN 954-712-312-2.
учебно пособие Николай Христов Фесчиев, Руси Минев Минев, Екатерин Минев Минев. Материалознание II. Русенски университет, Русенски университет, 1996, ISBN ISSN 1311-106X.
учебно пособие Рашковa Ц., Пл. Христова. Теми за кандидатстудентски изпити 2004 - теми, критерии за оценяване. Русе, РУ”А. Кънчев”, 2005, ISBN 954-712-033-.
учебно пособие Рашкова Ц., Пл. Христова. Кандидатстудентски изпити 2004, теми и критерии за оценяване. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 116, ISBN -.
учебно пособие Теодосиева M., В. Рашкова. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ С VBA. Русе, Примакс, 2011, стр. 140, ISBN 978-954-8675-18-5.
учебно пособие Теодосиева М., В. Рашкова. Проектиране на диалогови прозорци с VBA. Ръководство. Русе, Издателство Примакс, 2011, ISBN 978-954-8675-18-5.
учебно пособие Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова. WEB САЙТ НА ДИСЦИПЛИНАТА „ПРАКТИКУМ ПО OФИС СИСТЕМИ. Русе, РУ "А. Кънчев",, 2007, ISBN 33 33 33 333..
учебно пособие Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова. WEB САЙТ НА ДИСЦИПЛИНАТА „ПРАКТИКУМ ПО OФИС СИСТЕМИ”. Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, ISBN 33 33 33 333.
учебно пособие Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова, Г. Атанасова, Св. Цанков. Информационни технологии - упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Теодосиева, М. POWERPOINT за дисциплината Инженерен софтуер. Русе, РУ, 2003, стр. 93, ISBN 111111111.
учебно пособие Теодосиева, М. ПРЕЗЕНТАЦИИ С POWERPOINT. Русе, Примакс, 2002, стр. 57, ISBN 978-954-8675-19-2.
учебно пособие Теодосиева, М. ВИДЕООБРАБОТКА С INTER VIDEO WINDVD CREATOR. Русе, АГруп, 2011, стр. 83, ISBN 978-954-8039-14-7.
учебно пособие Теодосиева, М. AУДИООБРАБОТКА СЪС SOUND FORGE. Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, ISBN 33 33 33 333.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.