РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 961 до 980 от общо 989
учебно пособие Мънев П., Н. Василева. Реагентно стопанство – ръководство за упражнения. РУ, Издателска база при Русенски университет „Ангел Кънчев", 2011, стр. 84, ISBN 978-954-712-507-0.
учебно пособие Нецов С., Н. Василева. Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в биотехнологията и химичната технология. Разград, ИХТБТ - Разград,, 1996, стр. 57, ISBN -.
учебно пособие Петрова, М. Ръководство по информатика. Въведение в програмирането с ТУРБО ПАСКАЛ.. РУ, РУ, 2011, стр. 134, ISBN 978-954-712-536-0.
учебно пособие Петрова, М., М. Мустакерска. Примерен уводен курс по програмиране за ученици от 7 до 9 клас, на основата на графични разширения на Паскал. СУ “Кл. Охридски”, факултет по математика и инфор, СУ “Кл. Охридски”, факултет по математика и инфор, 1988, стр. 185, ISBN ?.
учебно пособие Станчева, М. Ръководство за упражнения по Обща и неорганична химия. Разград, Полиграф ООД, 2011, стр. 208, ISBN 978-954-712-526-1.
учебно пособие Теменужка Хараланова Кристиян Гиргинов. Ръководство за лабораторни и изчислителни упражнения по физикохимия. Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Издателски център при Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2015, ISBN 978-954-712-637-4.
учебно пособие Тодорова, С. Ръководство за лабораторни упражнения по промишлена екология. Диджитал Принт Експрес ООД, София, Либра Скорп, 2015, стр. 153, ISBN 978-954-471-290-7.
учебно пособие Цветан Димитров, Милувка Станчева. Технология на силикатните материали - ръководство за лабораторни упражниния.. РУ "Ангел Кънчев", Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 116, ISBN 978-954-712-594-0.
книга Gjore Nakov, Daniela Nikolovska Nedelkoska, Ljupka Necinova. Influence of harvesting year and storage conditions of the Vranec wine: physico-chemical characteristics.. Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, pp. 72, ISBN 978-3659525940.
книга Драгомир Добруджалиев. Информационни системи. Бургас, Либра Скорп, 2012, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. Управление на качеството. Бургас, Либра Скорп, 2012, ISBN 978-954-47.
книга Драгомир Добруджалиев. Машини, апарати и съоръжения в химическата и биохимическа промишленост. Бургас, Либра Скорп, 2011, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. ВЪВЕДЕНИЕ В AutoCAD, преработено и допълнено издание. Бургас, Либра Скорп, 2010, ISBN ISBN 978-954-471-.
книга Драгомир Добруджалиев. ВЪВЕДЕНИЕ В AutoCAD. Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас, 2009, ISBN ISBN-978-954-8422.
книга Николова И. Координационни съединения на някои преходни метали с новосинтезирани цинамоилни производни. Разград, Полиграф, 2017, стр. 35, ISBN -.
други трудове Dimitrov Ts., D. Marinov. Synthesis and characterization of zircon ceramic pigments with rare-earth elements, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 115
други трудове Doynov M., Ts. Dimitrov, M. Kokkori. Synthesis of ceramics in different colors from industrial waste, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 116
други трудове Doynov M., Ts. Dimitrov, M. Stancheva. Motion for technological scheme for synthesis of ceramics of waste, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 116
други трудове Georgiev D., Ts. Dimitrov. Synthesis of zeolite NaA with facets by the sol-gel technology, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 131
други трудове Stancheva M., Ts. Dimitrov, D. Daher. Synthesis of Ytterbium selenite and selenide, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 114

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.