РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 961 до 980 от общо 1073
доклад Стоянова А., С. Дамянова, Д. Дамянов. Коэффиициенты молекуллярной диффузии при экстрагировании розмарина (Rosmarinus officinalis.). В: Материалы третьей международной конференции Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск, 2007, стр. 141-144, ISBN 5-93539-088-4.
доклад Стратева Н., Желева И., Камбурова В.,Атанасова Н. Математическо моделиране натопло-и масообмена при сушене на рибни продукти. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев" том 44,серия 1, Русе РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 219-224
доклад Стратева Н.,Желева И.,Камбурова В. Математическо моделиране на топло-и масообмена при сушене на месни продукти. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев" том 41, серия 1.2, Русе РУ "Ангел Кънчев", 2004, стр. 139-144
доклад Сукманов В., В. Малыгина, И. Оносова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, Н. Иванова, И. Костова, С. Дамянова. Сравнительный анализ требований нормативной документации к маркировке продуктов питания. В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 106-111, ISBN 1311 -3321.
доклад Сукманов В., В. Малыгина, И. Оносова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, С. Дамянова, Н. Иванова, И. Костова. Изучение потребительных предпочтений населения Болгарии (на примере маркировки продуктов питания). В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 120-128, ISBN 1311 -3321.
доклад Сусская М. Н., Шульга Е. И., Костова И., Тодорова С. Пищевые добавки для сферы производства мясной продукции. В: Харчовi добавки. Харчуваннаяздорової та хвороїлюдини, МaтерiалиVI мiжнародної науково-практичної конференцiї 21 -22 березня 2013 року, ДонНУЕТ, ДонНУЕТ, Донецьк, 2013, стр. стр. 149
доклад Т. Иванова, В. Попова, С. Дамянова, С. Ташева, А. Стоянова, Т. Атанасова, Д. Дамянов. Коефициенти на дифузия на дъбилни вещества при екстракция на листа от тютюн. 3. Ориенталски тютюн. В: Научни трудове на Русенски университет т. 49, серия 9.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 86-91, ISBN 1311-3321.
доклад Ташева С., С. Дамянова, М. Стоянова, А. Стоянова. Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 5. Обикновен глог – течни екстракти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.53, с. 10.2, Русе, Изд. център към Русенски университет, 2014, стр. 140 - 145, ISBN 1311-3321.
доклад Ташева С., С. Дамянова, М. Стоянова, А. Стоянова. Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 4. Конкрет и резинои от листа и плодове от източен глог. В: Научни трудове на УХТ – Пловдив, том LXI, Пловдив, УХТ - Пловдив, 2014, стр. 269 – 274, ISBN ISSN 0477-0250.
доклад Ташева С., С. Дамянова, П. Мерджанов, А. Стоянова. Технология на екстракти за козметиката от плодови пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliott.) 1. Дъбилни вещества. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 51, серия 9.2,, Пловдив, УХТ-Пловдив, 2012, стр. 98-104, ISBN 1311-3321.
доклад Теличкун Ю., О. Губеня, В. Теличкун, С. Стефанов, С. Дамянова, Й. Стефанова. Розуміння споживачем елементів маркування харчових продуктів. В: Scientific and Practical Conference, Kyiv, Ukraine, NUHT, 2015, стр. 150-152, ISBN УДК 664:339.5.
доклад Теменужка Хараланова, Марийка Петрова. Определяне на посоката на химична реакция чрез компютърна обработка на термодинамични данни. В: Научни трудове на Русенския Университет, ру, 2012, стр. 205 -209, ISBN 1311-3321.
доклад Терзиев А., И.Илиев, В.Камбурова. Анализ на възможностите за енергийни икономии при бутални и винтови компресори в зависимост от работния режим. В: Научна конференция на РУ&СУ'13, Русе, РУ, Том 52, сер.1.2, 2013, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
доклад Терзиев А.,И. Илиев, В. Камбурова, Пл. Граматиков. Система за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от отпадна дървесина. Финансов анализ. В: Сборник доклади XVI Научна конференция с международно участие ЕМФ, том II, Созопол, 2011, стр. 87- 92, ISBN 1310-9405.
доклад Терзиев А.,И. Илиев, В. Камбурова, Пл. Граматиков. Сравнителен анализ на прогнозно и реално енергопроизводство от вятърен парк „Св.Евклипс”, разположен в североизточна България”. В: Сборник доклади XV Научна конференция с международно участие ЕМФ 2010, том II, с.115-120, 16-19.09.2010, Созопол;, София, Специално издание на сп., 2010, ISBN 1310-9405.
доклад Тодорова С., С. Дамянова, Н. Василева, Р. Стефанова, Евг. Ганева. Получаване на функционални хранителни продукти.ІІ. Кисело мляко със сусамено семе. В: Научни трудове на Русенски университет т. 48, серия 9, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова, С. Стабилност на активните вещества с антигъбно действие във филтрат на Bacillus subtilis TS 01. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев“, т. 53, серия 10.2, Русе, 2014, стр. 175-180, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова, С. Изследване термо- и рН стабилността на антибиотичните вещества с антибактерийно действие на Bacillus subtilis TS 01. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев“, т. 53, серия 10.2, Русе, 2014, стр. 146-152, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова, С. Компостиране на органични отпадъци чрез използването на бактериална добавка. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев“, т. 52, серия 10.2, Русе, 2013, стр. 239-245, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова, С. Влияние на компонентите на хранителната среда върху развитието и антибиотичната активност на Bacillus subtilis TS 01. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев“, т. 51, серия 9.2, Русе, 2012, стр. 158-163, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.