РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 961 до 980 от общо 1007
учебно пособие Крачанов К. Д., И. Н. Станев. (Ред. В.Тодоров). Система за управление на робокар с ограничен български език. "Ръководство за лабораторни упражнения по роботика". - II част. София. България, ТУ София, 1989, стр. 218-273, ISBN П-No 367 / 89.
учебно пособие Маноилов, Пл., А. Бороджиева, М. Желязов. Симулиране на устройства за цифрова обработка и пренасяне на сигнали с VHDL. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 160, ISBN 978-954-712-459-2.
учебно пособие Младенов, Ю., Д. Атанасова. Проверяване на инструменти за нарязване на зъбни колела с еволвентен профил (ръководство за упражнения). Русе, Печатна база на РУ, 2004, ISBN 954-712-312-2.
учебно пособие Николай Христов Фесчиев, Руси Минев Минев, Екатерин Минев Минев. Материалознание II. Русенски университет, Русенски университет, 1996, ISBN ISSN 1311-106X.
учебно пособие Рашковa Ц., Пл. Христова. Теми за кандидатстудентски изпити 2004 - теми, критерии за оценяване. Русе, РУ”А. Кънчев”, 2005, ISBN 954-712-033-.
учебно пособие Рашкова Ц., Пл. Христова. Кандидатстудентски изпити 2004, теми и критерии за оценяване. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 116, ISBN -.
учебно пособие Теодосиева M., В. Рашкова. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ С VBA. Русе, Примакс, 2011, стр. 140, ISBN 978-954-8675-18-5.
учебно пособие Теодосиева М., В. Рашкова. Проектиране на диалогови прозорци с VBA. Ръководство. Русе, Издателство Примакс, 2011, ISBN 978-954-8675-18-5.
учебно пособие Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова. WEB САЙТ НА ДИСЦИПЛИНАТА „ПРАКТИКУМ ПО OФИС СИСТЕМИ”. Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, ISBN 33 33 33 333.
учебно пособие Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова. WEB САЙТ НА ДИСЦИПЛИНАТА „ПРАКТИКУМ ПО OФИС СИСТЕМИ. Русе, РУ "А. Кънчев",, 2007, ISBN 33 33 33 333..
учебно пособие Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова, Г. Атанасова, Св. Цанков. Информационни технологии - упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Теодосиева, М. POWERPOINT за дисциплината Инженерен софтуер. Русе, РУ, 2003, стр. 93, ISBN 111111111.
учебно пособие Теодосиева, М. ПРЕЗЕНТАЦИИ С POWERPOINT. Русе, Примакс, 2002, стр. 57, ISBN 978-954-8675-19-2.
учебно пособие Теодосиева, М. ВИДЕООБРАБОТКА С INTER VIDEO WINDVD CREATOR. Русе, АГруп, 2011, стр. 83, ISBN 978-954-8039-14-7.
учебно пособие Теодосиева, М. AУДИООБРАБОТКА СЪС SOUND FORGE. Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, ISBN 33 33 33 333.
учебно пособие Христова П., Г. Атанасова. Софтуерни технологии. Ръководство за упражнения. Русе, Академично издателство "Русенски Университет", 2017, стр. 64, ISBN 978-954-712-724-1.
учебно пособие Христова П., К. Григорова. Извънкласна работа по информатика, Ръководство за упражнения, част 1. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2011, стр. 88, ISBN 978-954-712-509-4.
учебно пособие Христова,П. EXEL 2003, WEB сайт за дистанционно обучение на служителите от министерството на администрацията. София, ...., 2006, ISBN .....
учебно пособие Цанков, Св. Обучение по видео обработка с Ulead VideoStudio. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св. Интерактивен обучаващ мултимедиен продукт - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, ISBN -.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.